РІШЕННЯ

РІШЕННЯ В ГАЛУЗІ МАРКЕТИНГУ

CompMar
Competition Driven Marketing Mix - власні унікальні маркетингові стратегії та методики побудови, аудиту чи підтримки маркетингу та бренд-менеджменту клієнта в умовах необхідності подолання потужної конкуренції на ринку

ОСНОВНА ІДЕЯ


Якщо бізнес працює в умовах значної кількості конкурентів, то маркетингова стратегія будується на детальному аналізі конкурентної ситуації та глибокому вивченні потреб споживачів з подальшим створенням унікального позиціонування товару та маркетингового комплексу, що фокусує увагу цільових аудиторій на конкурентних перевагах замовника та виділяє товар із сукупності товарів конкурентів.

Рішення CompMar актуальне для будь-якого бізнесу, який може обслуговувати значно більшу кількість клієнтів, але дохід якого обмежений конкурентною ситуацією і не може бути збільшений без донесення конкурентних переваг до цільових аудиторій.

Дійсно, велика кількість бізнесів обмежена у можливостях нарощення доходу через недоліки у власному позиціонуванні та маркетингових зусиллях у порівнянні з конкурентами, коли потужна конкуренція не залишає можливостей для розвитку. Зростання доходу у таких випадках можливе через ре-позиціонування бізнесу за допомогою наших унікальних стратегій CompMar та маркетингового комплексу, який націлений на створення конкурентних переваг з метою збільшення частки ринку за рахунок конкурентів.

Прикладами таких ринків є більшість бізнесів у торгівлі, виробництві, агросекторі, галузі послуг тощо.

TagMar
Target Audience Marketing Mix - власні унікальні стратегії та методики побудови, аудиту чи підтримки маркетингу та бренд-менеджменту з метою залучення та утримання нечисленних та важкодоступних аудиторій

ОСНОВНА ІДЕЯ


Якщо бізнес або пропонує нішевий продукт для обмеженої кількості клієнтів, або орієнтований на цільові аудиторії, які важко залучити, або працює з важкодоступними аудиторіями, то маркетингова стратегія будується навколо креативних елементів позиціонування та маркетингового комплексу, які передбачають, з одного боку, розширення каналів комунікації для залучення більшої кількості важкодоступних клієнтів, а, з іншого боку, створення потужної програми лояльності для їх утримання.

Рішення TagMar актуальне для будь-якого бізнесу, потенційна клієнтська база якого є або невеликою, або важкодоступною через звичайні канали комунікації, або такою, що важко переконати та залучити до покупки.

Дійсно, велика кількість бізнесів обмежена у можливостях нарощення доходу через особливості продуктів чи послуг, які орієнтовані на порівняно невеликі або складні для просування ринки. Зростання доходу у таких випадках можливе через креативне ре-позиціонування бізнесу за допомогою наших унікальних стратегій TagMar та маркетингового комплексу націленого на інновації у комунікаційних складових та розвинену багаторівневу систему лояльності клієнтів.

Прикладами таких бізнесів є майстерні ексклюзивних товарів, фітнес-клуби, психологічні консультації, чутливі медичні практики, консалтингові послуги, інноваційні підприємства тощо.

FixMar
Fixed Assests Marketing Mix - власні унікальні маркетингові стратегії та методики побудови, аудиту чи підтримки маркетингу та бренд-менеджменту на основі можливостей основних фондів та інших обмежених ресурсів клієнта

ОСНОВНА ІДЕЯ


Якщо бізнес клієнта обмежений можливостями основних фондів, робочим часом критичних працівників або має ліміт пропускних можливостей завдяки іншим обмеженим ресурсам, то маркетингова стратегія будується навколо досягнення максимальної прибутковості обмеженого ресурсу з поступовою чи миттєвою переорієнтацією маркетингового комплексу на більш прибуткові цільові аудиторії.

Рішення FixMar актуальне для будь-якого бізнесу, дохід якого жорстко обмежений одним чи декількома критичними ресурсами і не може бути перевищений навіть за умов зростання кількості клієнтів.

Дійсно, велика кількість бізнесів обмежена у можливостях нарощення доходу через збільшення кількості клієнтів. Зростання доходу у таких випадках можливе за допомогою наших унікальних стратегій FixMar та маркетингового комплексу націленого на залучення більш прибуткових цільових аудиторій.

Прикладами таких бізнесів є готелі, перукарні, кінотеатри, юридичні фірми, медичні установи, нерухомість, будівництво тощо.

Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda