АВТОРСЬКІ СТАТТІ


ЯК СКЛАСТИ БІЗНЕС-ПЛАН - ГОЛОВНІ ЕЛЕМЕНТИ, СТРУКТУРА ТА ПОРАДИ


ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН БІЗНЕС-ПЛАН


Починаючи новий бізнес або навіть розмірковуючи над ним, більшість бізнесменів зіштовхуються з необхідністю написати бізнес-план - базовий документ, який окреслює загальне бачення майбутнього бізнесу та його основні цілі, а також детально прописує цільові позиції майбутнього підприємства та продукції на ринку, конкурентні умови та шляхи подолання конкуренції, маркетинговий комплекс та інструменти просування, організаційну структуру та операційні процеси, потреби у основних фондах та інших ресурсах, фінансову модель та прогноз розвитку, податкові та юридичні аспекти діяльності, можливі ризики та інструменти подолання кризових ситуацій тощо. Фактично, бізнес-план є документом, що торкається усіх аспектів діяльності майбутнього підприємства, співвідносить цілі бізнесу з необхідними ресурсами, демонструє шляхи та методи досягнення результату.

Необхідність скласти бізнес-план виникає тоді, коли підприємець підходить до створення бізнесу відповідально, намагається на етапі ідеї врахувати всі плюси та мінуси, проводить реалістичну оцінку власних ресурсів та можливостей, завдяки чому має більшу ймовірність успіху та мінімізує ймовірність втрати вкладених в бізнес коштів. Більш того, бізнес-план дуже часто є необхідною передумовою отримання зовнішнього фінансування у вигляді інвестицій, гранту, позики чи кредиту, а також встановлення партнерських відносин із важливими та потужними постачальниками та покупцями.


ЩО ГОЛОВНЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ


Отже, що потрібно щоб написати бізнес-план, який буде максимально реалістичним та дієвим? Перш за все, потрібно мати оптимальну та логічну структуру плану, починаючи з найбільш важливих та визначальних елементів до менш важливих та допоміжних. На нашу думку, найголовнішим елементом, з якого починається складання бізнес-плану, є маркетингова складова бізнесу, а саме аналіз та розуміння ринку, розробка маркетингової стратегії, брендинг та позиціонування, маркетинговий комплекс. Маркетингова складова є головним елементом, що визначає обсяг необхідних ресурсів для входу у ринок, характеристики майбутнього продукту та всі інші аспекти бізнесу, тобто є відправною точкою для процесу бізнес-планування загалом. Дійсно, було б дивним спочатку планувати виробництво, операційні процеси, фінанси чи будь-що, не маючи розуміння ринкових потреб споживачів, конкурентної ситуації на ринку, реалістичної маркетингової стратегії та дієвого маркетингового комплексу, який підкріплений власними можливостями та ресурсами.

Також треба розуміти, що створити бізнес-план, який є універсальним для будь-якого бізнесу, неможливо навіть теоретично. Розробка бізнес-плану є унікальним процесом та залежить від величезної сукупності факторів, що робить створення будь-якого шаблону недоцільним. Тому нижче ми надамо лише загальну структуру бізнес-плану, яку у будь-якому випадку потрібно підлаштовувати під кожний окремий бізнес, конкурентну ситуацію на ринку, можливості та ресурси підприємця.


СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ

Отже, базова структура бізнес-плану оптимально виглядає наступним чином:


1. БІЗНЕС-ІДЕЯ ТА АНАЛІЗ РИНКУ

1.1. Опис споживчих потреб, продукту та ринку у загальному розумінні.

1.2. Об'єм ринку, динаміка розвитку за останні 3-5 років, головні тренди та тенденції.

1.3. Структура ринку у розрізі основних характеристик товару, цільових аудиторій, каналів та географії збуту, цінових сегментів, сегментів B2C/B2B/B2G тощо.

1.4. Конкурентне середовище у розрізі загальної кількості конкурентів, частки ринку основних гравців на ринку загалом та в основних сегментах.

1.5. Бізнес-моделі основних конкурентів у розрізі закупівельної, виробничої, комерційної, маркетингової практики тощо.

1.6. Опис власної ідеї чи майбутнього продукту з фокусом на переваги у порівнянні з конкурентами.

1.7. Опис власних чи запозичених ресурсів для впровадження ідеї у розрізі виробничих потужностей, складських та логістичних можливостей, операційних, фінансових, людських, маркетингових, комерційних ресурсів тощо.

1.8. Обґрунтування реалістичності запуску та успіху бізнесу через SWOT аналіз щодо очікуваного споживчого попиту, створення конкурентоспроможного продукту, можливості зайняття необхідної частки ринку, наявності необхідних можливостей та ресурсів тощо.

На практиці перший розділ бізнес-плану є етапом збору, структурування та аналізу інформації, який покликаний визначити на загальному рівні чи буде майбутній бізнес життєздатним відносно потреб споживачів, конкуренції та наявних ресурсів. Оцінку бізнес-ідеї та аналіз ринку зазвичай виконують професійні маркетологи та дослідники, які мають необхідні навички та знання, щоб оцінити поточний та майбутній попит, конкурентну середу, вірогідність успіху маркетингу майбутньої продукції.

Значна частина бізнес-планів на цьому етапі завершується, оскільки дуже часто потенційні власники, провівши необхідний аналіз, скидають рожеві окуляри та реально оцінюють шанси на успіх по відношенню до необхідних ресурсів. Тим не менш, якщо оцінка та обґрунтування бізнес-ідеї є успішними, то наступним етапом є розробка маркетингової стратегії та маркетингового комплексу, які більш детально визначають напрямки майбутнього бізнесу, характеристики продукту, канали збуту, канали комунікацій тощо.


2. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН

2.1. Розробка маркетингової стратегії, а саме моделювання сукупності можливих стратегій, вибір стратегії згідно критеріїв реалістичності, окупності, адаптивності та масштабування, формалізація стратегії у вигляді закріплення цілей, головних підходів, ресурсної бази та строків впровадження.

2.2. Брендинг та позиціонування, що передбачає вивчення цільового ринку, створення бренд-платформи, розробку ринкового позиціонування.

2.3. Розробка маркетингового комплексу за концепціями 4P, 8P чи 12P, згідно чого маркетингові зусилля компанії структуруються за окремими напрямками маркетингу. Наприклад, концепція 8P, яка на нашу думку є оптимальною, складається з наступних елементів маркетингового комплексу -Product (продукт), Price (ціна), Place (місце), Promotion (промоція), People (люди), Partners (партнери), Process (процеси), Performance (ефективність).

2.4. Якщо можливо, прогнозування попиту, що передбачає прогноз щомісячних продажів у короткостроковій та довгостроковій перспективі на основі аналізу ринку та розробленого маркетингового комплексу. На практиці зазвичай не вистачає даних для надійного прогнозу попиту, через що для реалістичної картини ми рекомендуємо виходити із песимістичного сценарію розвитку продажів та корегувати прогноз, виходячи з картини перших 3-6 місяців діяльності.

Друга частина бізнес-плану, яка присвячена маркетингу, на нашу думку є визначальною, оскільки вона окреслює головні напрямки розвитку фірми у ринковому середовищі, а саме дає відповіді на питання - які потреби буде задовольняти продукція, яким має бути продукт компанії за фізичними властивостями, який імідж продукту треба створити, яке ринкове позиціонування є оптимальних за поточних конкурентних умов, яку цінову політику застосовувати, якими каналами збувати продукцію, які методи та інструменти маркетингового просування застосовувати тощо.

Фактично, на цьому етапі складання бізнес-плану власник має усвідомлювати яку продукцію та в якому мінімальному обсязі він запропонує ринку за умов розробленого маркетингового комплексу та поточної ринкової ситуації, що дає можливість перейти до наступних етапів бізнес-плану.


3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

3.1. Організаційна структура, що передбачає визначення необхідних підрозділів підприємства, а саме виробництва, логістики, складу, продажів, маркетингу, бухгалтерії, юридичної служби, кадрів та інших в залежності від бізнесу.

3.2. Штатний розклад, що дозволить визначити оптимальну кількість працівників для забезпечення функціонування підприємства та випуску запланованої кількості продукції.

3.3. Перелік основних операційних процесів, які регламентують як діяльність окремих співробітників та підрозділів, так і впорядковують взаємодію між працівниками та підрозділами з метою підвищення ефективності підприємства.

На цьому етапі власник бізнесу розробляє структуру майбутнього підприємства та механізми взаємодії підрозділів, щоб забезпечити виробництво товарів або послуг необхідним штатом працівників, дії яких злагоджені, ефективні та достатні для запланованих обсягів продукції. Надалі власник має забезпечити підприємство необхідними засобами виробництва та витратними матеріалами.


4. ОСНОВНІ ФОНДИ ТА ЗМІННІ ВИТРАТИ

4.1. Основні фонди, які включають офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспорт, офісне обладнання тощо відповідно до запланованих обсягів продукції та штату підприємства.

4.2. Сировина та матеріали для виробництва продукції.

4.3. Витратні матеріали, які забезпечують функціонування підприємства, а саме паливо, зв'язок, комунальні платежі, офісні канцтовари тощо.

4.4 Зарплатний фонд.

4.5. Інші витрати, такі як аутсорсингові послуги з юридичних питань, реклами, маркетингу тощо.

На практиці цей розділ бізнес-плану перераховує усі необхідні інвестиції, які необхідно передбачити власнику, виходячи із запланованих обсягів виробництва, структури підприємства та штатного розкладу. Маючи повний список витрат, організаційно-операційний та маркетинговий плани, власник може переходити до наступних етапів планування - обрання юридичної форми, системи оподаткування, розрахунку та прогнозування фінансових результатів.


5. ЮРИДИЧНА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА ТА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

5.1. Юридичний аналіз щодо доцільності тієї чи іншої форми підприємства, виходячи зі структури власності, відповідальності засновників та інших юридичних аспектів, а саме ФОП, ТОВ, ПП, ПРАТ тощо.

5.2. Обрання системи оподаткування у рамках юридичної форми підприємства з метою оптимізації податків, системи бухгалтерського та податкового обліку.


6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

6.1. Джерела фінансування бізнесу, а саме власні кошти засновників, інвестиції, позики, банківський кредит тощо.

6.2. Планування обсягів виробництва та відповідних витрат.

6.3. Планування обсягів продажів, виходу на точку беззбитковості, прибутків.

6.4. Схема погашення позик та кредитів за наявності.

6.5. Схема розподілу прибутків між засновниками за необхідності.

6.6. Довгострокові фінансові плани, а саме направлення прибутків на розширення бізнесу, інвестиції у інші сегменти або ринки тощо.

Склавши фінансовий план, власник на цьому етапі має майже повну картину того, як буде виглядати майбутній бізнес. Однак, реалії завжди можуть суттєво відрізнятись від запланованого. Кількість зовнішніх факторів, які можуть зашкодити реалізації бізнес-плану, дійсно не мала. Тому наступним кроком для власника майбутнього бізнесу у рамках бізнес-плану є розробка системи керування ризиками.


7. КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ

7.1. Опис можливих ризиків та кризових ситуацій.

7.2. Розробка алгоритмів дій у кризових ситуаціях.

7.3. Бюджетування антикризового фонду.

7.4. Розробка плану "Б" на випадок загальної неуспішності бізнесу.

Багато власників нехтують розділом керування ризиками, що дуже часто призводить до того, що збитки від неуспішного бізнесу виявляються набагато більшими, ніж можна було б очікувати. Погана ринкова кон'юнктура, форс-мажорні обставини, проблеми з податковою, проблемні відносини між засновниками тощо - все це може призвести до руйнації бізнесу. Частину можливих проблем можна вирішити, маючи антикризовий бюджет, іншу частину вирішити неможливо. Однак, наявність чітких алгоритмів протидії, антикризового бюджету та плану "Б" для зміни сфери діяльності можуть мінімізувати збитки та повернути вкладені інвестиції повністю або частково.


8. ДОРОЖНЯ КАРТА ЗАПУСКУ

8.1. Етапи впровадження бізнес-плану та точки контролю.

8.2. Розподіл ділянок відповідальності між ключовими особами.
Останнім розділом бізнес-плану є дорожня карта з етапами впровадження запланованого, точками контролю, часовими рамками, розподілом відповідальності тощо. Дорожня карта є дуже зручним інструментом, щоб тримати весь процес запуску під контролем та оперативно вносити коригування у разі потреби.


ПИТАННЯ ТА ПОРАДИ

Отже, як ми бачимо вище, бізнес-план є доволі складним документом, який торкається всіх аспектів діяльності майбутнього підприємства. Тоді в багатьох читачів виникає питання - чи можливо скласти бізнес-план самостійно без зовнішньої допомоги? По-перше, треба зазначити, що все залежить від сфери діяльності та масштабу бізнесу. З бізнес-планом для невеличкої кав'ярні у форматі "біля дому" цілком можливо впоратися власними силами власника, а от для більших бізнесів все буде залежати від компетенції власників та інших осіб, залучених до складання плану. У випадках середніх та великих підприємств, коли бізнес складається, наприклад, з виробництва, складського господарства, автопарку, логістики, повного спектру внутрішніх підрозділів, таких як бухгалтерія, кадри, маркетинг, продажі, юридична служба, охорона тощо, - складання бізнес-плану вимагає залучення відповідних спеціалістів, кожен з яких розробляє відповідний розділ плану під загальним керівництвом власника чи призначеної особи.

Також дуже часто виникає питання - чи доцільно замовити бізнес-план зовнішньому підряднику? Це теж є питанням, для якого немає однозначної відповіді. Для невеличких та простих бізнесів, які не потребують специфічної галузевої експертизи та знань, використання зовнішніх підрядників цілком доцільне. В той же час, практика показує, що у випадках більш складних бізнесів зовнішні розробники бізнес-плану можуть не мати повного розуміння виробничих, організаційних, логістичних та інших процесів у порівнянні з фаховими спеціалістами. В такому випадку доцільним буде поєднання зусиль зовнішнього підрядника із зусиллями власника та його фахівців.

Тоді, з чого почати та яким же чином написати дієвий бізнес-план для реального бізнесу, а не студентський реферат? З нашого досвіду можемо дати наступну пораду - найкращий бізнес-план розробляються тоді, коли власник доручає зовнішньому підряднику створення бізнес-плану, але в той же час власник особисто залучений до процесу написання на кожному етапі та використовує внутрішніх чи зовнішніх фахівців на тих ділянках, де потрібна професійна допомога. Тобто, найкращим варіантом є комбінація власних знань та досвіду власника із зовнішньою та внутрішньою підтримкою.

Наша компанія пропонує послугу професійної розробки бізнес-плану саме в такий спосіб. На всіх етапах розробки ми активно залучаємо замовника до процесу створення бізнес-плану, обговорюємо варіанти, вносимо корективи, за необхідності залучаємо сторонніх фахівців.

Окрім професійної розробки наша компанія також пропонує послугу експертної оцінки вашого бізнес-плану, яка дуже корисна тим підприємцям, що йдуть шляхом самостійної розробки та витрачають власний час, але потребують якісної оцінки та рекомендацій щодо покращення та оптимізації. Звичайно, пропорційно до необхідного часу послуга експертної оцінки значно дешевша за послугу повноцінної розробки бізнес-плану.

Створення дієвого та ефективного бізнес-плану вимагає глибоких аналітичних здібностей, дослідження ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід стратегічного та операційного планування для бізнесу замовника. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda