АВТОРСЬКІ СТАТТІ


ЩО ТАКЕ МАРКЕТИНГ ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕС, ЯК ПРОФЕСІЯ, ЯК НАУКА


МАРКЕТИНГ В БІЗНЕСІ


Загальне розуміння що таке маркетинг та для чого він потрібен є в багатьох людей. Наукове визначення маркетингу також не важко знайти в інтернеті. Однак пошуковий запит "що таке маркетинг" постійно займає перший рядок щодо маркетингової тематики у всіх пошукових системах. Дійсно, стандартні статті із стандартними перефразованими визначеннями не дуже відповідають інформації, що потребують люди, і вони продовжують пошук. У цій статті ми спробуємо дещо відійти від стандартного опису що таке маркетинг та дати відповідь чим корисний маркетинг для бізнесу, чим цікавий маркетинг як професія та заробіток, та чи варто займатися маркетингом як наукою.

Отже, як бізнес-процес, маркетинг - це комплекс дій та стратегій, спрямованих на досягнення комерційних цілей підприємства через створення потрібного іміджу бренду, товару чи послуги та задоволення відповідних потреб клієнтів. Якщо по суті, то цей процес включає в себе такі напрямки діяльності підприємства як дослідження ринку, розробку продукції або послуг, визначення цінової політики, розбудову каналів збуту, створення стратегій просування на ринку та взаємодії з клієнтами тощо. Основна мета маркетингу як бізнес-процесу - залучення та утримання клієнтів, забезпечення конкурентних переваг та збільшення прибутку компанії.

Не приділяти увагу маркетингу у бізнесі у сучасних реаліях практично неможливо та може призвести до ряду серйозних проблем, які можуть негативно позначитися на успішності та прибутковості бізнесу. Ось декілька типових проблем, які можуть виникнути:

 • Погане розуміння ринку. Маркетинг допомагає аналізувати ринок, ідентифікувати тенденції, зміни в попиті, поведінку конкурентів тощо. Відсутність такого розуміння може призвести до втрати можливостей для розвитку та адаптації до змін.
 • Помилки щодо цільової аудиторії. Маркетинг допомагає дізнатися більше про своїх потенційних клієнтів, їхні потреби, бажання та поведінку. Без такої інформації бізнес може неправильно спрямовувати свої зусилля і витрати, не знаючи, хто є його ідеальними клієнтами.
 • Помилки щодо продукту або послуги. Маркетингові заходи допомагають зрозуміти напрямки розвитку продукту або послуги, на які існує ринковий попит. Відсутність вказаних знань може призвести до інвестицій у такі товари чи атрибути товарів, які не потрібні споживачам.
 • Несприятливий імідж компанії. Якщо компанія не інвестує у маркетинг свого бренду, вона може мати нечітке або негативне сприйняття у споживачів. Це може вплинути на їхню готовність співпрацювати або покупати товари чи послуги компанії.
 • Зниження конкурентоспроможності. Відсутність маркетингових стратегій може змусити бізнес втратити своє конкурентне перевагу, оскільки інші компанії, які активно використовують маркетинг, зможуть залучати більше клієнтів та збільшувати свою частку на ринку.
 • Низький обсяг продажів. Відсутність маркетингових зусиль може призвести до недостатньої обізнаності про продукт або послугу з боку цільової аудиторії. Це може призвести до низького попиту та, відповідно, до низьких обсягів продажів.

Взагалі, маркетинг відіграє ключову роль у залученні та утриманні клієнтів, встановленні позитивного іміджу компанії, розвитку нових ринків та реалізації конкурентних переваг. Недооцінка його важливості може призвести до серйозних труднощів у розвитку бізнесу та до втрати прибутку.

Відповідно до цього, провідні компанії не шкодують інвестицій та створюють потужні маркетингові відділи та департаменти, які мають не меншу вагу ніж комерційні, фінансові та інші важливі структурні підрозділи. З цією причини сфера маркетингу розглядається багатьма як можливий кар'єрний напрямок.


МАРКЕТИНГ ЯК ПРОФЕСІЯ

Отже, що являє собою маркетинг як професія та можливий заробіток - питання, яке цікаве багатьом читачам, особливо тим, хто знаходиться перед вибором майбутнього життєвого шляху. Перше, що необхідно зазначити, - стати маркетологом набагато легше, ніж здається на перший погляд. Справа в тому, що на відміну від інших професій маркетинг є тією сферою, яка постійно змінюється та більше залежить від креативу, ніж від фундаментальних знань. Це говорить про те, що отримати необхідні знання та стати визнаним маркетологом можна досить різними шляхами, наприклад:

 • Вища освіта. Один з найпоширеніших шляхів - це отримання вищої освіти зі спеціалізацією в маркетингу або суміжних галузях, таких як бізнес, економіка або реклама. Чи є цей шлях обов'язковим? Абсолютно ні. Більшість практикуючих маркетологів не мають фахової освіти, а приходять у маркетинг з зовсім іншими дипломами - філологи, історики, біологи, будь-хто.
 • Курси та тренінги. Існують спеціальні курси та програми з маркетингу, які пропонують різні навички та знання у цій галузі. Як правило, спеціалісти інших галузей закінчують подібні курси чи програми та перекваліфіковуються на маркетинг у тій компанії, де працюють в даний час або працевлаштовуються на позицію початкового рівня пов'язану з маркетингом у іншій компанії.
 • Самостійне вивчення. Інтернет та навчальна література надають безліч можливостей для самостійного вивчення маркетингу.
 • Практичний досвід. Здобуття практичного досвіду у маркетинговій галузі також є можливим кроком для розвитку кар'єри. Це може бути стажування, робота в маркетингових проектах або волонтерство в організаціях з маркетинговою спрямованістю.

Обравши один або комбінацію цих шляхів, можна розвивати свої знання та навички в маркетингу та рухатися вперед у цій цікавій та динамічній професії. Однак, потрібно розуміти, що маркетинг, як і багато інших професій, є дуже загальним поняттям, яке поєднує велику кількість окремих напрямків у сфері маркетингу. Сказати, що ви маркетолог - це те саме, що сказати, що ви лікар або юрист. Потрібно уточнювати, що саме є вашою спеціалізацією. Маркетинг як професія включає наступні основні спеціалізації:

 • Бренд-менеджер. Відповідає за розвиток і позиціонування брендів компанії на ринку.
 • Продакт-менеджер. Відповідає за стратегію, розвиток та успіх продуктів або послуг компанії.
 • Менеджер з маркетингового планування. Розробляє та впроваджує маркетингові стратегії та плани.
 • Маркетинговий дослідник. Займається дослідженням ринку та споживчої поведінки для розуміння потреб аудиторії.
 • Маркетинговий аналітик. Аналізує дані та метрики, щоб оцінити ефективність маркетингових кампаній та допомагати в ухваленні рішень.
 • Цифровий маркетолог. Спеціалізується на цифровому маркетингу, включаючи соціальні медіа (SMM-менеджер), контент-маркетинг, SEO, електронну пошту тощо.
 • Медіа-планер. Планує та впроваджує рекламні кампанії на різних медіа платформах.
 • PR-менеджер. Відповідає за взаємодію зі ЗМІ та формування позитивного іміджу компанії.
 • Менеджер з трейд-маркетингу тощо. Спеціалізується на стратегіях маркетингу для підтримки продажів у роздрібній торгівлі.

Маркетинг як професія приваблює велику кількість людей поєднанням аналітичної, креативної та рутинної роботи в таких пропорціях, що креатив та аналітика йдуть на першому місці. Дійсно, ось кілька аспектів, які роблять маркетинг привабливим з точки зору комбінації аналітичної та креативної роботи:

 • Різноманітність завдань,
 • Розвиток творчого потенціалу,
 • Аналітика та стратегічне мислення,
 • Робота з різними командами,
 • Реальний вплив на бізнес,
 • Динамічність маркетингу тощо.

Комбінація аналітичної та креативної праці в маркетингу дозволяє професіоналам не лише досліджувати та розуміти ринок, але й знаходити інноваційні та креативні способи досягнення успіху у бізнесі. Така багатогранність робить маркетинг цікавим та захоплюючим шляхом кар'єри для творчих та аналітичних осіб, а також широкою науковою дисципліною, яка викладається та досліджується у багатьох навчальних закладах більшості країн.


МАРКЕТИНГ ЯК НАУКА

Маркетинг як наукова дисципліна вивчає процеси та методи взаємодії між підприємствами та споживачами з метою задоволення потреб та цілей обох сторін. Це складна наукова галузь, яка охоплює різноманітні аспекти та зазвичай включає наступні основні складові:

 • Ринкові дослідження. Маркетингові науковці проводять дослідження ринків та споживчої поведінки, щоб збирати дані та інформацію про аудиторію, конкурентів, тенденції, звички споживання тощо. Ці дані допомагають зрозуміти потреби та бажання споживачів та розвивати ефективні маркетингові стратегії.
 • Сегментація та цільова аудиторія. Маркетологи визначають групи споживачів, які мають спільні характеристики та інтереси, та допомагають обирати ту аудиторію, яка стане основною метою маркетингових зусиль.
 • Маркетингова стратегія та планування. Одним із основних аспектів маркетингу є розробка стратегії та планування маркетингових заходів для досягнення поставлених цілей компанії.
 • Брендинг та позиціонування. Брендинг - це процес створення та управління брендом, який є ідентифікатором компанії, продукту або послуги. Брендинг допомагає створити позитивний імідж компанії, підвищити лояльність клієнтів та побудувати довіру споживачів до бренду. Позиціонування в маркетингу визначає, як компанія, продукт або послуга сприймається споживачами у порівнянні з конкурентами на ринку. Позиціонування створює унікальну ідентичність та визначає особливості, які роблять продукт або компанію бажаною для своєї цільової аудиторії.
 • Розробка продукту чи послуги. Маркетингова наука досліджує процес розробки продукту або послуги відповідно до потреб споживачів.
 • Маркетингові комунікації. Цей аспект маркетингу вивчає ефективні методи залучення споживачів, включаючи рекламу, публічні відносини, прямий маркетинг, цифровий маркетинг та інші інструменти комунікації.
 • Ціноутворення та стратегії збуту. Маркетинг допомагає визначати оптимальні ціни для продуктів та розробляти стратегії збуту, щоб максимізувати продажі та здобути конкурентну перевагу.
 • Взаємодія зі споживачами. Маркетингові дослідження вивчають взаємодію підприємств зі своїми клієнтами, досліджують їхні реакції на продукти та кампанії, що дозволяє покращувати відносини зі споживачами та збільшувати лояльність.

Маркетинг як наукова дисципліна заснований на дослідженнях, емпіричних даних, аналізі і статистиці. Він поєднує аналітичний підхід для розуміння ринкових тенденцій і поведінки споживачів з креативним підходом до розробки маркетингових кампаній та стратегій. Маркетинг як наукова дисципліна цікавий за свою різноманітність тем, взаємодію зі споживачами та застосування технологій, що допомагають розвивати нові інноваційні стратегії впливу на ринок, а також за його вплив на суспільство та розвиток стратегічного мислення для досягнення поставлених цілей у динамічному середовищі.

Отже, маркетинг - це багатогранне явище, важливість якого в сучасному світі важко переоцінити. Він є ключовим компонентом успішної бізнес-стратегії, оскільки допомагає підприємствам розуміти потреби та бажання цільової аудиторії. Маркетингові дослідження і аналіз дозволяють прогнозувати зміни на ринку та реагувати на них, а також впроваджувати інноваційні підходи для залучення нових клієнтів. Правильне позиціонування та брендинг забезпечують унікальність та впізнаваність компанії, створюють позитивний імідж і забезпечують лояльність споживачів. Маркетинг також допомагає розробляти ефективні маркетингові кампанії, використовуючи різноманітні канали комунікації, такі як цифровий маркетинг, соціальні медіа та традиційна реклама. Враховуючи динамічну природу ринків та споживацькі уподобання, маркетинг є ключем до постійного розвитку та успіху компаній, надаючи можливість адаптуватися до нових умов і зберігати конкурентоспроможність. Окрім бізнес-сфери, маркетинг, як професія та наукова дисципліна, також впливає на суспільство в цілому, формуючи культурні стереотипи, етичні стандарти та сприяючи соціальній взаємодії між брендами та споживачами. Загалом, маркетинг є невід'ємною частиною сучасного глобального ринку та саме маркетинг багато в чому відповідальний за те, як виглядає сучасний світ.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda