АВТОРСЬКІ СТАТТІ


SMM АБО МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА - НЮАНСИ ВИКОРИСТАННЯ


ЩО ТАКЕ SMM


SMM (маркетинг в соціальних медіа) - це система просування брендів, товарів або послуг, пов'язана з використанням соціальних мереж (таких як Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn тощо) для залучення уваги аудиторії, взаємодії з нею, підвищення обізнаності про бренд та продукти, створення або покращення іміджу компанії та її продукції, а також збільшення продажів та досягнення інших бізнес-цілей. SMM включає в себе ряд стратегій та тактик, спрямованих на створення, публікацію та поширення контенту в соціальних мережах.

SMM (маркетинг в соціальних медіа) включає два основних напрямки - органічний та рекламний. Кожен з напрямків має власні особливості використання:

 • Органічний SMM. Передбачає побудову присутності та взаємодії в соціальних мережах без прямого використання платних рекламних інструментів. Основна ідея полягає у виробленні цікавого та корисного контенту з метою залучення та утримання аудиторії, побудові активної спільноти навколо бренду, поширення інформації про бренд за її активної допомоги. Органічний SMM акцентує увагу на взаємодії з аудиторією. Відповіді на коментарі, відгуки, запитання, а також підтримка діалогу є важливою складовою.
 • Рекламний SMM. Орієнтований на використання платних рекламних інструментів соціальних мереж для досягнення конкретних маркетингових цілей. За допомогою налаштувань реклама в соціальних мережах дозволяє набагато точніше визначити цільову аудиторію з врахуванням демографічних показників, інтересів аудиторії та її поведінкових характеристик, оскільки соціальні мережі є платформами, де учасники самостійно залишають величезну кількість особистих даних, які використовуються в таргетуванні реклами.

Обидва напрямки SMM можуть працювати в парі, посилюючи ефективність один одного. Органічний SMM створює підґрунтя для рекламного SMM, підвищуючи обізнаність та взаємодію з аудиторією, а рекламний SMM допомагає підвищити обсяги та результативність маркетингових зусиль через цільову рекламу.


ТИПИ КОНТЕНТУ

Через величезну кількість та постійний потік інформації в соціальних мережах може складатись враження про безсистемність комунікацій кожного окремого бренду, товару чи послуги. Але насправді це не так. Досвідчений спеціаліст SMM (чи SMM маркетолог) розробляє контент план, який передбачає графік публікацій та певні пропорції інформації за наступними критеріями:

 • Розважальний контент,
 • Інформаційний контент,
 • Брендовий контент,
 • Рекламний контент.

Відповідно до особливостей галузі або бренду, пропорції між зазначеними вище типами контенту будуть різними, але головний принцип залишається незмінним - обов'язково потрібно мати розважальну та інформаційну складові. Сама суть та реалії розвитку соціальних медіа передбачають обов'язкову наявність такого контенту для успіху SMM - інакше це не працює.

Наступним важливим елементом контент плану є наявність різних форматів подання інформації з метою покриття якомога більшої кількості людей - хтось надає перевагу лонгрідам, хтось інфографіці, а хтось лише переглядає відео. Знов таки, залежно від особливостей галузі та продукту контент план має включати наступні формати:

 • Текстовий контент,
 • Інфографіка,
 • Відео (довгі та короткі).

Також треба розуміти, що кожна з популярних соціальних мереж має власні особливості щодо мети відвідування потенційними споживачами та форматом контенту. Наприклад, те що добре для Facebook, Instagram та Tik-Tok є не зовсім прийнятним для LinkedIn та навпаки. Це теж має бути враховано при складані контент плану SMM маркетологом.


ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

Загалом, якщо підходити до SMM системно та зі знанням справи, то ефективна система SMM включає наступні основні компоненти, які можна використовувати як чек-лист:

 • Стратегія. Якщо компанія не має чіткої стратегії, важко визначити чого саме вона прагне досягти за допомогою SMM.
 • Цільова аудиторія. Розуміння цільової аудиторії, її демографічних характеристик, інтересів та поведінки допомагає створювати актуальний контент.
 • Планування та контент-план. Визначення розкладу публікацій, тематики та типу контенту допомагає забезпечити баланс та увагу аудиторії.
 • Зміст. Створення різноманітного та цікавого контенту, який відповідає потребам та інтересам аудиторії веде до її зростання та розширення.
 • Взаємодія та зворотній зв'язок. Активна взаємодія з аудиторією, відповіді на коментарі та запитання забезпечують персоніфікацію відносин та демонструють увагу компанії до потреб аудиторії.
 • Аналітика та метрики. Вимірювання ефективності кампаній та публікацій ведуть до виявлення тенденцій та можливостей для покращення.
 • Реклама та просування. Використання рекламних інструментів для розширення охоплення аудиторії веде до підвищення обізнаності про бренд та досягнення конкретних маркетингових цілей.
 • Спільнота та співпраця. Побудова активної спільноти навколо бренду, співпраця з впливовими особистостями, партнерами тощо створює бажаний імідж динамічної компанії.
 • Оцінка конкурентів. Вивчення та аналіз активності конкурентів в соціальних мережах, виявлення їх сильних та слабких сторін тощо допомагає краще орієнтуватись на ринку та виділятись у конкурентному середовищі.
 • Адаптація та оптимізація. На основі аналітики та зворотного зв'язку необхідно вносити зміни до стратегії та планів для покращення загальної ефективності SMM.

Ці компоненти допомагають створити гармонійну та результативну систему SMM, що сприяє досягненню маркетингових цілей підприємства.


ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Наостанок зазначимо, що при активному використанні SMM потрібно бути дуже обережним та враховувати, що SMM несе з собою певні ризики, які не притаманні іншим каналам комунікації, а саме:

 • Негативні відгуки та репутаційні кризи. Соціальні мережі дозволяють користувачам публічно висловлювати свої думки та негативні відгуки про бренди, товари та послуги. Швидке та адекватне реагування на такі ситуації є важливим для уникнення репутаційних криз.
 • Зміна настроїв. Аудиторія в соціальних мережах може миттєво змінювати настрої щодо бренду чи товару, що може вплинути на суспільну думку та сприйняття бренду.
 • Вірусне поширення контенту. Контент може стати вірусним та розповсюджуватися швидко, але існує ризик вийти з-під контролю та призвести до небажаного сприйняття бренду чи наданої інформації.
 • Чутливість до думки інших. Спілкування у соціальних мережах від імені компанії вимагає особливих навичок коректної реакції на критику, зауваження та думки, які відрізняються від позиції компанії.
 • Справжність та автентичність. Соціальні мережі вимагають більш автентичного підходу до взаємодії з аудиторією, некоректне або штучне спілкування може викликати негативну реакцію.
 • Соціальний шум. Обсяг інформації у соціальних мережах може бути надто великим, що може викликати складності у відстеженні реакцій на контент та у взаємодії з аудиторією.
 • Зміни алгоритмів платформ. Соціальні мережі періодично змінюють свої алгоритми, що може вплинути на органічний охоплення публікацій та видимість.

SMM дуже важливий у сучасному маркетингу, допомагаючи підприємствам встановлювати зв'язок з аудиторією, залучати нових клієнтів, зміцнювати репутацію бренду та збільшувати продажі. Проте важливо бути обережним при впровадженні SMM. Дотримання етичних стандартів, вивчення аудиторії, планування стратегії та готовність до взаємодії з різноманітними викликами допомагає забезпечити успішну та стійку стратегію SMM.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda