АВТОРСЬКІ СТАТТІ


КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА - НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ


ЩО ТАКЕ КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ


Багато підприємців на жаль нехтують таким аспектом стратегічного менеджменту підприємства як керування ризиками. В результаті чого можуть отримати величезні фінансові та репутаційні збитки, яких можна було уникнути, якщо проводити системну роботу у цьому напрямку.

Керування ризиками підприємства - це систематичний підхід до визначення, оцінки, моніторингу та зниження ризиків, які можуть вплинути на досягнення цілей організації. Це важливий аспект стратегічного управління, оскільки допомагає підприємствам адаптуватися до невизначеності та забезпечувати стійкість в нестабільних умовах.


ТИПИ РИЗИКІВ

Загалом увесь спектр ризиків, з якими може зіштовхнутись підприємство, умовно класифікують на наступні типи.

 • Стратегічні ризики:
--- Хибне стратегічне планування
--- Нові конкуренти чи технологічні тенденції
--- Зміни в ринкових умовах

 • Операційні ризики:
--- Технологічні відмови та проблеми
--- Проблеми з постачанням
--- Помилки в управлінні ресурсами

 • Правові ризики:
--- Зміни в законодавстві та регулюванні
--- Судові позови та правові конфлікти

 • Податкові ризики:
--- Помилки в бухгалтерському та податковому обліку
--- Перевірки, штрафні санкції, судове вирішення спорів

 • Фінансові ризики:
--- Зміни валютних курсів
--- Інфляція
--- Кредитні ризики та неповернення боргів

 • Соціальні та репутаційні ризики:
--- Маркетингові помилки
--- "Чорний" PR

 • Природні ризики:
--- Природні катастрофи та форс-мажори
--- Кліматичні зміни, неврожай

 • Інноваційні ризики:
--- Застаріння технологій
--- Конкуренція в інноваційному просторі

 • Медичні ризики та пандемії:
--- Шкода здоров'ю внаслідок порушення техніки безпеки
--- Ризики, пов'язані зі здоров'ям ключових працівників
--- Зміни в споживчому попиті та поведінці через пандемію
 • Етичні ризики:
--- Скандали щодо корупції та неетичної поведінки.
--- Втрата довіри споживачів через неетичні практики.

Кожне підприємство може зіткнутися з унікальними ризиками, залежно від галузі, ринкових умов та стратегії бізнесу. Ключове завдання - це розуміти ці ризики, аналізувати їх вплив та приймати обґрунтовані рішення для їхнього керування.


ПРОЦЕС ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ

Загалом процес керування ризиками включає в себе кілька етапів:

 • Ідентифікація ризиків. Визначення потенційних подій або ситуацій, які можуть вплинути на досягнення цілей.
 • Оцінка ризиків. Аналіз ймовірності та впливу ризиків для визначення потенційної шкоди підприємству.
 • Розробка стратегій керування ризиками. Визначення способів мінімізації чи управління ризиками, включаючи прийняття, перенесення, уникнення чи зменшення ризиків.
 • Моніторинг та контроль. Систематичне відстеження ризиків та ефективності заходів з їх управління для вчасної протидії.

Керування ризиками сприяє збалансованому підходу між досягненням цілей та збереженням стійкості в умовах невизначеності.

Інструментарій мінімізації ризиків та протидії викликам включає внутрішні та зовнішні способи контролю та протидії ризикам. До внутрішніх інструментів відносять посадові інструкції працівників, регламентацію операційних процесів підприємства, системи контролю та спостереження, різноманітні правила (наприклад, протипожежної безпеки) тощо. Тобто всі можливі заходи та механізми, які передбачають настання небажаних подій та мінімізують їх вірогідність.

До зовнішніх способів протидії відносять різноманітні види страхування майна та відповідальності, використання безпечних фінансових інструментів для зберігання активів, використання аутсорсинг юридичних та інших послуг для отримання професійної допомоги, партнерство чи альянси із більш професійно обізнаними суб'єктами господарювання для розподілу та зменшення ризиків тощо. Ці методики можуть використовуватися окремо або в поєднанні, залежно від конкретних потреб та характеру діяльності підприємства. Комбінація внутрішніх та зовнішніх підходів дозволяє більш ефективно керувати ризиками в різних аспектах бізнесу.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda