АВТОРСЬКІ СТАТТІ


PERFORMANCE MARKETING - ВИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕВАГИ ТА ОСНОВНІ МЕТРИКИ


ЩО ТАКЕ PERFORMANCE MARKETING


Performance marketing - це вид маркетингу, який спрямований на досягнення конкретних показників продуктивності (таких як продажі, зареєстровані користувачі, конверсії тощо) і вимірюється на основі конкретних результатів або дій користувачів. У цьому підході важливо, щоб рекламодавець платив лише за досягнені результати.

Performance marketing виник у відповідь на зростання використання цифрових технології та Інтернету у маркетингу, що дало змогу вимірювати та аналізувати результати маркетингових кампаній майже в реальному часі. Традиційні методи маркетингу, такі як реклама в пресі або телебаченні, не завжди могли забезпечити точність вимірювання результатів і визначення ефективності рекламної кампанії.

З'явилися інструменти, такі як аналітика веб-сайту, відстеження конверсій та афілійований маркетинг, що дозволило рекламодавцям платити лише за бажані результати.

Performance marketing дозволяє рекламодавцям ефективно використовувати свої бюджети, спираючись на точні дані про результативність кампаній. Крім того, вони можуть підлаштовувати свої стратегії та тактики в реальному часі, щоб досягти кращих результатів. Основні переваги Performance marketing полягають у збільшенні ефективності витрат на маркетинг, зменшенні ризику та покращенні відносин між рекламодавцями та власниками рекламних площ.

Різниця між Performance marketing та традиційним маркетингом полягає в підходах до вимірювання результатів та способах оплати за рекламні послуги. Ось деякі основні відмінності:

  • Вимірювання результатів. У традиційному маркетингу важко точно виміряти результативність рекламної кампанії. Наприклад, у випадку реклами в пресі або на телебаченні, складно визначити скільки людей було зацікавлено або купило продукт після перегляду реклами. У Performance marketing використовуються точні дані про конверсії, продажі, реєстрації та інші метрики, що дозволяють оцінити результативність кампанії.
  • Оплата за результатами. У традиційному маркетингу рекламодавець зазвичай платить за простір або час реклами, незалежно від того, чи привело це до бажаного результату. У Performance marketing оплата здійснюється за досягнуті результати, такі як конверсії, продажі або зареєстровані користувачі. Це дозволяє рекламодавцям керувати своїми витратами і забезпечити більшу ефективність використання бюджету маркетингу.
  • Відстеження та аналітика. Performance marketing покладає великий акцент на відстеження та аналіз результатів рекламних кампаній. Завдяки цифровим інструментам рекламодавці можуть виміряти та аналізувати показники продуктивності в реальному часі. Традиційний маркетинг, зазвичай, має обмежені можливості для точного відстеження та аналітики результатів.
  • Гнучкість та оптимізація. Performance marketing дає можливість рекламодавцям змінювати свої стратегії та тактики в реальному часі, оптимізувати кампанії та досягати кращих результатів. Традиційний маркетинг, як правило, потребує значних зусиль та часу для змін і вдосконалення рекламних стратегій.

В цілому, Performance marketing спрямований на досягнення конкретних результатів і оплату за них, в той час як традиційний маркетинг використовує більш загальні методи та моделі оплати за рекламні послуги.


ОСНОВНІ МЕТРИКИ

У Performance marketing використовуються різні метрики для вимірювання та оцінки результатів маркетингових програм. Основні метрики, які використовуються, включають:

  • Конверсії. Ця метрика вимірює кількість користувачів, які виконали бажану дію, таку як покупка товару, заповнення форми, завантаження додатку тощо. Конверсії можуть бути виміряні на основі різних дій, відповідно до поставленої мети кампанії.
  • Рентабельність інвестицій в рекламу (ROI). Ця метрика оцінює ефективність витрат на рекламу шляхом вимірювання прибутку, отриманого від рекламної кампанії, відносно витрат на неї. Вона дозволяє рекламодавцям оцінити, наскільки вигідно вони витрачають свої кошти на рекламу.
  • Середній дохід на користувача (ARPU). Ця метрика вимірює середній дохід, який генерується від одного користувача. Вона дозволяє розуміти, наскільки цінні користувачі, які переходять на сайт або виконують покупки через рекламні кампанії.
  • Вартість за дію (CPA). Ця метрика вимірює вартість, яку рекламодавець платить за одну конкретну дію, таку як клік, завантаження, дзвінок за телефоном, покупка або реєстрація. CPA дозволяє визначити ефективність витрат на досягнення конкретних результатів.
  • Вартість за тисячу показів (CPM). Ця метрика вимірює вартість, яку рекламодавець платить за 1000 показів рекламного матеріалу. Вона використовується особливо в контексті реклами з використанням імпресій (показів) і допомагає визначити вартість досягнення аудиторії.
  • Коефіцієнт конверсії (CR). Ця метрика вимірює відношення кількості конверсій до кількості відвідувачів або переглядів. Коефіцієнт конверсії дає уявлення про ефективність кампанії в перетворенні потенційних клієнтів у реальних покупців або акціонерів.

Ці метрики не є вичерпним списком і використовуються залежно від конкретних цілей та стратегій рекламної кампанії. Важливо вибрати ті метрики, які найбільше відповідають бізнес-цілям та допомагають виміряти успішність кампанії.

Performance marketing досить часто путають з Digital marketing. Performance marketing та Digital marketing є двома різними, але взаємопов'язаними поняттями.

Digital marketing охоплює використання цифрових каналів комунікації, таких як Інтернет, соціальні медіа, мобільні пристрої тощо, для просування продуктів або послуг. Він включає в себе широкий спектр стратегій та тактик, таких як контент-маркетинг, електронна пошта, соціальні медіа, платні рекламні кампанії та інші.

Performance marketing, з іншого боку, є специфічним підтипом Digital marketing, який фокусується на досягненні конкретних результатів і вимірює ефективність рекламних кампаній на основі конкретних метрик. Основна ідея Performance marketing полягає в тому, щоб платити за результати, наприклад, за конверсії або покупки, замість традиційної оплати за розміщення.

Таким чином, Performance marketing є однією зі стратегій, яку можна використовувати в рамках Digital marketing. Він став популярним через зростання доступності даних та аналітичних інструментів, що дозволяє рекламодавцям більш точно вимірювати результати своїх кампаній та оптимізувати їх для досягнення найкращих результатів.

Отже, Digital marketing є більш широким поняттям, яке охоплює усі види маркетингу, що використовують цифрові канали, в той час як Performance marketing - це конкретна підгалузь Digital marketing, яка зосереджена на досягненні метричних показників та оплаті за результати.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda