АВТОРСЬКІ СТАТТІ


МАРКЕТИНГОВІ ПОСЛУГИ - ТИПИ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ


МАРКЕТИНГ НА АУТСОРСИНГУ


Складність ведення бізнесу у сучасних умовах не викликає жодних сумнівів. Для забезпечення належного рівня ефективності та прибутковості в умовах високої конкуренції та динамічного зовнішнього середовища бізнес має бути досконалим у всьому - виробництві, сервісі, маркетингу, продажах, фінансах, HR, операційних процесах тощо. Забезпечити та постійно підтримувати необхідний рівень досконалості кожного з елементів вкрай важко з цілого ряду причин навіть для великих міжнародних компаній, не кажучи вже про малий та середній бізнес.


Тому не викликає подиву той факт, що кожна успішна компанія, мала чи велика, завжди звертається по зовнішню підтримку того чи іншого підрозділу власного бізнесу. Дійсно, не важко пригадати, що навіть маючи у власному штаті працівників відповідного напрямку, компанії постійно звертаються до великої кількості зовнішніх служб для отримання більш кваліфікованої підтримки та посилення власних зусиль, а саме - HR компаній, call-центрів, рекламних та креативних агенцій, адвокатських бюро, компаній з маркетингових досліджень, IT сервісів, консалтингових, аудиторських чи бухгалтерських фірм, логістичних чи складських операторів тощо.

Не є виключенням і сфера маркетингу. Необхідність підсилювати власні маркетингові зусилля у висококонкурентному середовищі створює величезний попит на зовнішню маркетингову підтримку, або маркетинг на аутсорсі, у зв'язку з чим на ринку є велика кількість компаній, що пропонують послуги у тій чи іншій ніші ринку маркетингових послуг.


ТИПИ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ


Найбільшим попитом користуються наступні маркетингові послуги на аутсорсі, що надаються відповідними компаніями:

 • Компанії з маркетингового консалтингу (маркетингова стратегія, консалтинг, планування тощо)
 • Агенції цифрового маркетингу (налаштування цифрової екосистеми, просування в онлайн каналах тощо)
 • Агенції зовнішніх комунікацій (реклама, PR, events тощо)
 • Дослідницькі компанії (кількісні та якісні дослідження тощо)
 • Креативні бюро (дизайн, фото, відео матеріали тощо)
 • BTL агенції (мерчендайзинг тощо)

Попит на ті чи інші послуги маркетингу визначається виключно станом маркетингового комплексу замовника та його поточними потребами. В той же час, маркетинг є динамічним процесом, як і бізнес в цілому, що вимагає підсилювати ту чи іншу складову маркетингового комплексу у певний момент часу та звертатися до різних агенцій відповідно до поточних потреб.


СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ АГЕНЦІЙ

Кожен з вищезазначених напрямків маркетингових послуг вирішує окремий спектр завдань і покликаний посилити саме ті складові маркетингового плану замовника, що потребують підтримки у визначений момент часу.

 • Маркетинговий консалтинг є напрямком маркетингових послуг, що вирішує завдання найвищого рівня, а саме - розробка загальної маркетингової стратегії бізнесу, брендинг та позиціонування продукції, планування маркетингового комплексу, підбір ефективних маркетингових інструментів, рекомендації щодо покращення набору інструментів та оптимізації їх використання, написання чи складання маркетингового плану. Маркетинговий консалтинг користується попитом у замовників незалежно від розміру бізнесу та маркетингового бюджету. Малі та середні підприємства, які з різних причин не мають у штаті кваліфікованого директора з маркетингу та відповідної команди, звертаються до маркетингового консалтингу за розробкою дієвих стратегій та маркетингового плану на початковому етапі, за аудитом маркетингового комплексу через певний проміжок часу, за постійною маркетинговою підтримкою у разі потреби. Великі компанії, що мають у штаті команду маркетологів та розвинений маркетинговий комплекс, звертаються до послуг маркетингового консалтингу здебільшого з метою аудиту ефективності поточних інструментів та оптимізації витрат. Дійсно, висока конкуренція постійно вимагає від компаній переглядати набір інструментів, еволюціонувати, вдаватися до більш ефективних та креативних кроків з мінімальними витратами, що вимагає зовнішніх консультацій та підтримки. Така зовнішня підтримка, а саме послуги маркетингу на аутсорсі, дозволяє суттєво економити кошти на керуванні маркетинговим процесом, отримувати дієві рекомендації щодо подальшої розбудови маркетингового комплексу та оптимізувати витрати за допомогою свіжого кваліфікованого погляду ззовні.
 • Агенції цифрового маркетингу займаються просуванням товарів та сервісів замовників в онлайн середовищі. Оскільки цифровий маркетинг потребує знання як маркетингу, так і IT технологій, які еволюціонують дуже швидко, то попит на маркетингові послуги в онлайн сегменті є дійсно великим. Агенції цифрового маркетингу покривають усе поле взаємодії бізнесу з дійсними та потенційними клієнтами онлайн, а саме - розробку та функціонування сайтів замовників, інтернет-магазинів, посадкових сторінок, мобільних застосунків, чат-ботів, SEO, SMM тощо.
 • Агенції зовнішніх комунікацій, як вид аутсорсингу маркетингу, історично займають одну з найважливіших ніш послуг з маркетингу, що сфокусовані на плануванні та реалізації комунікації з клієнтами замовників в традиційних медіа (ТБ, радіо, преса тощо), зовнішніх носіях (білборди, транспорт тощо), або шляхом організації та участі у різноманітних публічних заходах. До агенцій зовнішніх комунікацій відносяться рекламні, PR та event-агенції.
 • Дослідницькі компанії надають такі важливі послуги як вивчення ринку, конкуренції, споживача, або продукції замовника. Дійсно, для ефективного функціонування майже всі компанії та бізнес-моделі мають знати обсяг ринку, питому вагу основних гравців, тенденції розвитку ринку, слабкі та сильні сторони власної компанії та конкурентів, профіль споживача в цілому та у розрізі сегментів, та багато інших аспектів, що дають можливість усувати недоліки та вчасно використовувати можливості, які виникають на ринку. Для компанії будь-якого розміру майже неможливо отримати всі необхідні знання власними силами без проведення кількісних та якісних досліджень спеціалістами дослідницьких компаній. Тому попит на цей вид зовнішнього маркетингу найменш вразливий до негараздів в економіці - ринок потрібно знати у будь-який час.
 • Креативні бюро насамперед зайняті створенням унікальних елементів маркетингового комплексу, що вимагає неабияких мистецьких здібностей та творчого підходу. В більшості випадків послуги креативних бюро включають в себе наступні напрямки маркетингових послуг - створення логотипу, створення фірмового стилю, розробка бренд-буку, оформлення візуальних елементів бренду тощо. Такі бюро надають послуги щодо розробки або ребрендингу окремих елементів маркетингу відповідно до побажань замовника без занурення у стратегічні аспекти бізнесу та керування маркетингом. Однак, найбільш значущими є ті агенції, що займаються створенням брендів та кампаній, розробкою нових ідей та підходів до маркетингу у певній галузі, тобто створюють нову реальність та змінюють конкурентне середовище, а не лише видають нові дизайни сталих практик.
 • BTL агенції, як провайдери послуг маркетингу, напевно є наймолодшими на ринку, але вже декілька десятиліть мають загальне визнання, надаючи послуги просування продукції компаній саме в торгових точках, тобто посилюють зусилля команд торгового маркетингу замовників. Більш детально, послуги BTL агенцій включають в себе - мерчандайзинг, демонстрації або дегустації товарів, майстер-класи, розважальні програми, рекламу у точках продажу тощо.

Загалом ринок маркетингових послуг як окрема індустрія постійно зростає та еволюціонує. З розвитком IT технологій та необмеженим доступом до інформації покупець стає більш обізнаним та вибагливим не тільки щодо ціни та якості товару, а й щодо інших аспектів торгових марок - емоційної та іміджевої складових, репутації брендів, соціальної відповідальності тощо. Таке середовище настільки посилює боротьбу за клієнта між компаніями однієї галузі, що стає неможливим постійно підтримувати досконалість маркетингового комплексу лише власними зусиллями. Послуги маркетингу на аутсорсі стають одним із визначальних елементів успіху компаній, що дозволяє обирати максимально ефективну маркетингову стратегію, здобувати та тримати лідерство, створювати нові концепти, змінювати реальність та конкурентне середовище на свою користь.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".

Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda