АВТОРСЬКІ СТАТТІ


МАРКЕТИНГОВЕ ПРОСУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСУ


МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС


Маркетингове просування є одним із ключових елементів маркетингового комплексу, також відомого як "Промоція". Нагадаємо, маркетинговий комплекс - це сукупність стратегій, підходів та інструментів, які використовуються компанією для досягнення маркетингових та комерційних цілей бізнесу. Класичний маркетинговий комплекс зазвичай ділять на 4 головні напрямки відомі як "4P", одним з яких є саме маркетингове просування або "Промоція":

 • Продукт (Product). Визначення набору товарів або послуг, які компанія пропонує споживачам.
 • Ціна (Price). Вибір цінової політики та цінової стратегії компанії в поточних конкурентних умовах.
 • Місце (Place). Визначення каналів збуту та відповідних підходів маркетингової підтримки продажу товарів або послуг.
 • Промоція (Promotion). Вибір каналів комунікації для залучення уваги споживачів, їх ознайомлення з пропозиціями товарів або послуг та стимулювання до покупки тощо.

Однак, сучасний маркетинг вже не задовольняється лише зазначеними напрямками. Компанії усвідомили значення інших факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегій, та за потреби доповнюють маркетинговий комплекс наступними напрямками прикладання маркетингових зусиль: People, Partners, Process, Physical Evidence, Performance, Positioning, Public Relations, Proof Points та інші. Фактично сучасні маркетингові комплекси є розширенням класичної концепції "4P" до "8P" або навіть "12P".

Значення маркетингового просування для маркетингової стратегії підприємства важко переоцінити. Маркетингове просування, як елемент маркетингового комплексу, зосереджується саме на способах інформування, переконання і стимулювання споживачів щодо купівлі продукту або послуги. Його ціль полягає в тому, щоб збільшити обізнаність про бренд, створити позитивне сприйняття продукту, збільшити продажі та розвивати подальшу взаємодію з цільовою аудиторією.


КАНАЛИ ПРОСУВАННЯ


Канали маркетингового просування наразі всім відомі, тому для зручності ми лише надамо їх класифікацію та перелік.

 • Власні медіа (Owned media) - це канали комунікацій, які повністю контролюються та керуються компаніями, що дозволяє забезпечувати повний контроль над контентом і взаємодії з аудиторією (власні веб-сайти, блоги, посадкові сторінки, сторінки у соціальних медіа, канали у месенджерах, мобільні додатки, списки електронної розсилки тощо).
 • Платні медіа (Paid media) - це канали комунікацій, яким компанії сплачують кошти за розміщення повідомлень та рекламних матеріалів (реклама на телебаченні, радіо, онлайн, у друкованих ЗМІ, зовнішня реклама тощо)
 • Залучені медіа (Earned media) - це канали комунікацій, які не контролюються компанією та залежать від думки та активності споживачів, журналістів та інших осіб, а саме публікації, рекомендації та згадки про бренд або продукти компанії, які з'являються в ЗМІ, соціальних мережах, форумах тощо (репортажі в ЗМІ, відгуки споживачів, відгуки лідерів суспільних думок, вірусний контент тощо).

Найважливішим аспектом щодо успішного маркетингового просування є ефективна інтеграція маркетингових комунікацій.


ІНТЕГРОВАНЕ ПРОСУВАННЯ


Інтеграція маркетингових комунікацій - це стратегічний підхід, який передбачає об'єднання різних каналів та елементів маркетингової комунікації компанії для створення єдиної, злагодженої та послідовної системи комунікації з аудиторією. Основною метою є досягнення максимального впливу від просування системою каналів, який буде вищим ніж сума ефектів окремих каналів.

Інтеграція маркетингових комунікацій базується на наступних принципах та факторах, які спрямовані на створення єдиного, злагодженого та ефективного підходу до просування компанії або продукту:

 • Спільна стратегія. Інтеграція маркетингових комунікацій передбачає розроблення спільної стратегії, яка визначає маркетингові цілі компанії та способи їх досягнення. Всі комунікаційні засоби і канали повинні працювати відповідно до цієї стратегії та підтримувати один одного для досягнення загальних цілей.
 • Узгодженість меседжів. Всі комунікаційні меседжі повинні бути узгодженими і взаємодоповнювати один одного. Меседжі, які передаються через різні канали, повинні мати однакові ключові ідеї та повідомлення, щоб уникнути суперечливостей та плутанини серед аудиторії.
 • Брендинг. Інтегрована комунікаційна стратегія передбачає забезпечення єдиної ідентичності та впізнаваності бренду в усіх комунікаційних каналах. Ключові елементи бренду, такі як логотип, слоган, кольори, повинні бути використані однаково на всіх каналах для підсилення образу компанії.
 • Синергія. Інтеграція маркетингових комунікацій передбачає використання різних каналів та інструментів таким чином, щоб вони доповнювали один одного та забезпечували синергію. Комбінація різних каналів може підсилити ефект комунікації та зробити її більш ефективною.
 • Послідовність. Інтегрована комунікаційна стратегія передбачає послідовне поширення повідомлень протягом тривалого періоду. Комунікація повинна бути неодноразовою та постійною, щоб забезпечити більшу увагу та запам'ятовуваність серед аудиторії.
 • Різноманітність аудиторії. Інтеграція маркетингових комунікацій повинна враховувати різноманітність аудиторії та їхні уподобання. Різні канали можуть бути спрямовані на різні сегменти аудиторії, забезпечуючи більшу релевантність та ефективність комунікації.
 • Взаємодоповнення в часі. Комунікаційні зусилля повинні бути розплановані таким чином, щоб взаємодоповнювати одне одного в часі. Це означає, що повідомлення, що надсилаються через різні канали, мають відповідати потребам аудиторії в різні моменти прийняття рішень.

Інтеграція маркетингових комунікацій допомагає створити цілісний імідж бренду, забезпечити більшу ефективність та сприяє досягненню маркетингових цілей компанії.

Дійсно, переважна кількість бізнесів використовують маркетингове просування для досягнення комерційних цілей. Однак, фокусування лише на маркетинговому просуванні та ігнорування інших елементів маркетингового комплексу може призвести до ряду проблем, які можуть вплинути на ефективність маркетингових зусиль та досягнення маркетингових цілей. Ось декілька причин, чому необхідно працювати над усіма елементами маркетингового комплексу:

 • Системність маркетингових зусиль. Маркетинговий комплекс, який включає в себе всі складові (продукт, ціна, місце та просування та інші), дозволяє створювати інтегровані стратегії і збалансований підхід до маркетингу. Взаємодія між всіма елементами комплексу допомагає забезпечити спрямованість та послідовність в діях компанії, що робить бізнес ефективнішим.
 • Різноманітність потреб споживачів. Різні споживачі мають різні потреби, і просування одного елементу (наприклад, реклами) може бути недостатнім для привернення всіх категорій клієнтів. Розвинений маркетинговий комплекс дозволяє використовувати різні інструменти для залучення різних сегментів аудиторії.
 • Конкурентна перевага. Конкуренція на ринку постійно зростає і компанії повинні постійно знаходити способи виділятися. Розробка повного маркетингового комплексу дозволяє створити унікальні стратегії, які роблять бренд більш привабливим для споживачів і дають перевагу над конкурентами.
 • Забезпечення цільових результатів. Кожен елемент маркетингового комплексу має свої унікальні завдання та мету. Наприклад, продуктова стратегія спрямована на забезпечення високої якості продукції, а цінова стратегія - на забезпечення прийнятних цін для споживачів. Цільовий результат досягається лише тоді, коли всі елементи працюють разом і взаємодіють між собою.
 • Ефективне використання ресурсів. Зосередження на маркетинговому просуванні може спричинити витрати на дорогі рекламні кампанії, але без розробки інших елементів комплексу може бути складніше досягти конкретних маркетингових цілей. Інтегрований підхід дозволяє ефективно використовувати ресурси та бюджет, отримуючи більше значущих результатів.

Отже, хоча маркетингове просування дійсно вважається одним із найважливіших елементів, для успішної маркетингової стратегії компанії повинні розробляти весь маркетинговий комплекс і забезпечувати взаємодію між усіма елементами. Це дозволяє побудувати більш збалансовану, ефективну та успішну стратегію просування продуктів або послуг на ринку.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda