АВТОРСЬКІ СТАТТІ


МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ВОЄННОГО СТАНУ


НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІН У МАРКЕТИНГУ


Маркетингова стратегія підприємства може суттєво відрізнятися в умовах війни або воєнного стану порівняно з мирним часом. У складних умовах воєнного стану підприємствам може доводитися частково або повністю змінювати маркетингову стратегію з метою адаптації до нових реалій та забезпечення виживання. Ось деякі фактори, які слід враховувати при розробці маркетингової стратегії в умовах війни:

 • Користь та внесок у перемогу. Дуже багато продуктів та послуг багатьом людям можуть здаватись неактуальними під час війни та викликати реакцію на зразок "А краще часу не знайшли? У країні війна, а вони пропонують якийсь непотріб!" або "Така компанія, але нічого не робить для перемоги!" тощо. В умовах війни підприємствам краще доводити користь власної діяльності для суспільства, навіть коли немає прямого зв'язку між діяльністю та користю. Підтримка військових підрозділів або постраждалих від бойових дій, участь у суспільно значущих ініціативах та проектах тощо можуть допомогти створити необхідне сприйняття бізнесу та продукту споживачами у військовий час.
 • Емоційний контекст. Воєнний стан викликає стрес та тривогу серед населення. У маркетинговій стратегії важливо враховувати цей контекст та створювати повідомлення, які викликають спокій, надію та підтримку. Комунікації мають бути спрямовані на підтримку та згуртування спільноти.
 • Співпраця та соціальна відповідальність. В умовах воєнного стану може знадобитися більше співпраці з іншими підприємствами, органами влади та громадськими організаціями. Підприємство може використовувати свої ресурси та експертизу, щоб допомогти вирішити проблеми та сприяти відновленню.
 • Безпека та захист. Маркетингова стратегія та маркетингові дії не повинні наражати на небезпеку співробітників та клієнтів. Рекламні повідомлення та комунікації повинні наголошувати на заходах безпеки, які підприємство приймає, а також на можливостях для безпечної взаємодії з брендом.
 • Зміна цільової аудиторії. Умови воєнного стану можуть суттєво змінити потреби та поведінку клієнтів. Підприємство повинно адаптуватися до нових умов, переглянути свою цільову аудиторію та відреагувати на їхні потреби та пріоритети.
 • Маркетингові комунікації. Умови воєнного стану можуть суттєво змінити медіа-ландшафт та канали зв'язку. Підприємство повинно переглянути свої маркетингові комунікації, залучати до роботи нові канали зв'язку та пристосовувати повідомлення до поточної ситуації.
 • Гнучкість та інновації. Умови воєнного стану можуть вимагати швидких змін та реагування на нові обставини. Підприємство повинно бути гнучким, швидко адаптуватися та шукати нові можливості та інновації, щоб вижити та просуватися вперед

Важливо враховувати, що вплив воєнного стану на бізнес може бути дуже складним і різним для різних компаній. Розробка маркетингової стратегії повинна ґрунтуватися на ретельному аналізі конкретних умов та контексту, в якому працює підприємство. Особливу увагу потрібно приділити маркетинговим комунікаціям під час війни, щоб уникнути обурення суспільства, коли підприємство свідомо чи несвідомо використовує війну та її символи у своїх суто комерційних інтересах.


ФОКУС НА КОМУНІКАЦІЯХ

Отже, маркетингові комунікації в умовах війни мають бути обережними, чутливими та пристосованими до контексту. Ось кілька принципів, які слід враховувати при розробці маркетингових комунікацій в таких умовах:

 • Уникнення експлуатації. Маркетингові комунікації не повинні використовувати війну або воєнні символи для власної реклами чи пропаганди. Вони мають бути етичними, уникати використання страждань людей для комерційних цілей.
 • Безпека та надійність. Повідомлення та комунікації повинні наголошувати на надійності продуктів або послуг, що надаються, а також підкреслювати заходи, які приймаються для безпеки клієнтів. Довіра споживачів допоможе зберегти відносини з клієнтами.
 • Співчуття та підтримка. У маркетингових комунікаціях важливо висловлювати співчуття та підтримку людям, які постраждали від війни. Необхідно розглянути можливість співпраці з гуманітарними організаціями або залучитися до благодійних проектів, що надають допомогу.
 • Інформаційна прозорість. В умовах війни люди шукають надійну та актуальну інформацію. Підприємство може виступати як надійне джерело інформації, що надає зрозумілі та корисні поради, оновлення та рекомендації, пов'язані з ситуацією.
 • Сприяння спільноті. Маркетингові комунікації можуть бути спрямовані на зміцнення спільноти та солідарності. Створення позитивного настрою, поширення оптимізму та відчуття єднання можуть стати важливими факторами в маркетинговій стратегії.
 • Адаптація до зміни. Умови війни можуть швидко змінюватися, тому маркетингові комунікації повинні бути гнучкими та готовими до змін. Підприємство повинно бути готовим до адаптації своїх повідомлень та стратегій, щоб відповідати новим реаліям.

Наголошуючи на безпеці, співчутті, прозорості та спільності інтересів, підприємство може підтримати позитивний імідж та показати свою відповідальність в умовах війни.


ВПЛИВ НА ПІСЛЯВОЄННІ ПОЗИЦІЇ КОМПАНІЇ

Також необхідно відзначити, що маркетинг під час війни, який побудований на вищезазначених принципах, буде мати надзвичайно позитивний вплив на розвиток підприємства у післявоєнний час та мати велике значення для післявоєнного становища компанії. Ефективна маркетингова стратегія у воєнний час може допомогти підприємству відновитися, залучити нових клієнтів, посилити довіру та підтримку спільноти. Ось деякі позитивні аспекти маркетингу під час війни для післявоєнного становища компанії:

 • Посилення репутації. Вдалий та суспільно важливий маркетинг під час війни посилить позитивне сприйняття компанії у рази. Шляхом ефективного позиціонування, комунікацій та реклами підприємство може показати свою відповідальність, надійність та користь суспільству у тяжкі часи.
 • Залучення нових клієнтів. Після війни може відбутися зміна в споживчих звичках та ринкових умовах. Маркетингова стратегія може враховувати ці зміни та адаптувати пропозицію підприємства для залучення нових клієнтів та виявлення нових ринкових можливостей.
 • Відновлення довіри та підтримки. Війна може порушити довіру до багатьох підприємств. Маркетинг може використовуватися для відновлення довіри та підтримки шляхом комунікацій, що демонструють відповідальне ставлення до споживачів та спільноти.
 • Інновації та перетворення. Післявоєнний період може відкрити нові можливості для інновацій та змін в бізнесі. Маркетингова стратегія може сприяти виявленню нових потреб, розробці нових продуктів та послуг, а також комунікації щодо перетворень, що відбулися в підприємстві.
 • Взаємодія зі спільнотою. Після війни важливо відновити зв'язок зі спільнотою та показати підтримку. Маркетинг може використовуватися для спонсорства соціальних заходів та благодійних проектів, які показують залученість підприємства до відновлення та розвитку.

Отже, маркетинг під час війни має важливе значення для підприємств з кількох причин. По-перше, він допомагає підтримувати зв'язок з клієнтами та спільнотою, надаючи їм необхідну інформацію, підтримку та сприяючи їхньому спокою та надії. По-друге, ефективна маркетингова стратегія під час війни може сприяти збереженню та посиленню репутації підприємства та позитивного споживчого сприйняття. По-третє, маркетинг, навіть під час війни, допомагає підприємствам адаптуватися до змін у споживчих звичках та ринкових умовах, залучаючи нових клієнтів та виявляючи нові можливості. Нарешті, маркетинг може служити засобом підтримки спільноти та соціальної відповідальності підприємства.

Детальніше про процес розробки маркетингової стратегії та алгоритм дій можна дізнатись у нашій статті "Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради".

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda