АВТОРСЬКІ СТАТТІ


РІЗНИЦЯ МІЖ АУДИТОМ ТА МОНІТОРИНГОМ МАРКЕТИНГУ


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


Аудит маркетингу і моніторинг маркетингу - це дві різні концепції, пов'язані з оцінкою та аналізом маркетингових діяльностей компанії. Ось що означають ці терміни:

Аудит маркетингу - це процес систематичного огляду та оцінки маркетингових стратегій, програм, процесів та ресурсів компанії з метою виявлення сильних та слабких сторін, виявлення можливостей для вдосконалення та розробки рекомендацій для подальших дій. Під час аудиту маркетингу аналізуються такі аспекти, як цільова аудиторія, позиціонування бренду, канали просування, комунікаційні засоби, маркетингові активності та їх результати.

З іншого боку, моніторинг маркетингу - це процес постійного спостереження та відстеження ефективності маркетингових дій компанії в реальному часі. Він включає збір, аналіз та інтерпретацію даних про маркетингові активності з метою визначення того, наскільки успішно компанія досягає своїх маркетингових цілей. Моніторинг маркетингу дозволяє вчасно виявляти проблеми та змінювати стратегії, якщо це необхідно, для досягнення найкращих результатів.

Різниця між аудитом маркетингу та моніторингом маркетингу полягає у їх спрямованості та характері:

 • Аудит маркетингу зазвичай є одноразовим процесом, що проводиться періодично або в конкретний момент часу. Він має на меті детально проаналізувати маркетингові зусилля компанії та надати рекомендації для подальшого вдосконалення.
 • Моніторинг маркетингу, натомість, є постійним процесом, що здійснюється в режимі реального часу або регулярно. Він спрямований на постійне відстеження та оцінку ефективності маркетингових заходів, щоб компанія могла швидко реагувати на зміни та коригувати стратегії, якщо необхідно.

Отже, аудит маркетингу є більш глибоким і докладним аналізом маркетингових дій компанії, тоді як моніторинг маркетингу - це постійне спостереження за їх ефективністю. Обидва процеси важливі для забезпечення успішної маркетингової стратегії компанії, але мають різні характеристики та цілі.


СИТУАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ

Аудит маркетингу і моніторинг маркетингу можуть бути корисними в різних ситуаціях. Ось кілька конкретних випадків, коли використовуються ці підходи:

Аудит маркетингу:

 • Перед стратегічним плануванням. Аудит маркетингу використовується для оцінки поточних маркетингових стратегій, програм і ресурсів компанії перед розробкою нової стратегії. Він допомагає виявити сильні та слабкі сторони, ідентифікувати можливості та проблеми, що потребують уваги.
 • При зміні умов ринку або ситуації компанії. Якщо компанія зіштовхнулася зі змінами на ринку, змінилася конкурентна ситуація або виникли проблеми з ефективністю маркетингу, аудит маркетингу допоможе оцінити, як компанія може пристосуватися до нових умов та знайти шляхи покращення.
 • При необхідності оновлення маркетингової стратегії. Аудит маркетингу є корисним інструментом для перегляду та оновлення маркетингової стратегії. Він допомагає оцінити ефективність поточних стратегій, ідентифікувати нові можливості та ризики, а також розробити рекомендації щодо подальших дій.

Моніторинг маркетингу:

 • Під час впровадження ключових маркетингових кампаній та акцій. Моніторинг маркетингу використовується під час проведення маркетингових кампаній та акцій для вимірювання їх ефективності, відстеження реакції споживачів та вчасного внесення змін для досягнення кращих результатів.
 • При запуску нових продуктів або послуг. Моніторинг маркетингу є важливим при запуску нових продуктів або послуг, оскільки дозволяє відстежувати реакцію ринку та споживачів, виявляти недоліки та вносити корективи для покращення маркетингових зусиль.
 • Тестування нових ідей та гіпотез. Моніторинг маркетингу дозволяє компанії випробовувати нові ідеї, гіпотези або стратегії та оцінювати їх ефективність в режимі реального часу. Він допомагає визначити, що працює, а що потребує коригування.

Загалом, аудит маркетингу використовують для детального аналізу та оцінки поточних маркетингових зусиль компанії, тоді як моніторинг маркетингу спрямований на постійне відстеження та оцінку ефективності маркетингових зусиль у режимі реального часу. Обидва підходи можуть бути цінними в залежності від конкретної ситуації компанії та її потреб.


РІЗНИЦЯ В МЕТОДАХ

Для аудиту маркетингу і моніторингу маркетингу використовуються різні методи збору та аналізу даних. Ось деякі методи, які можуть застосовуватися скоріше для кожного з цих процесів:

Методи аудиту маркетингу:

 • Аналіз внутрішніх даних. Оцінка внутрішніх даних, таких як маркетингові плани, стратегії, бюджети, дані про продажі та результати рекламних кампаній.
 • Зовнішній аналіз. Вивчення зовнішнього середовища, ринку та конкурентів, включаючи аналіз трендів, опитування споживачів, дослідження ринку та інші джерела зовнішньої інформації.
 • Аналіз конкурентів. Дослідження маркетингових стратегій та тактик конкурентів, включаючи аналіз продуктів, цін, промоакцій тощо.
 • Аналіз позиціонування. Оцінка споживчого сприйняття товару, бренду чи компанії через вивчення асоціацій, які викликає товар чи послуга, та ступеню їх поширення серед цільової аудиторії.

Методи моніторингу маркетингу:

 • Метрики та аналітика. Вимірювання ключових метрик маркетингу, таких як конверсія, відвідуваність веб-сайту, час на сайті, відхилення відповідних метрик тощо. Використання аналітичних інструментів, таких як Google Analytics, дозволяє отримувати дані та звіти про продуктивність маркетингових зусиль.
 • Соціальний моніторинг. Слідкування за згадками про компанію або бренд у соціальних медіа та Інтернеті, відгуками споживачів, обговореннями та настроями щодо бренду. Це можна зробити за допомогою спеціальних соціальних медіа-інструментів, які відстежують згадки та допомагають аналізувати настрій аудиторії.
 • Моніторинг рекламних кампаній. Слідкування за ефективністю рекламних кампаній, включаючи аналіз ROI. Це допомагає оцінити результати рекламних зусиль та внести корективи для поліпшення результатів.

Отже, аудит маркетингу є необхідним елементом маркетингових зусиль підприємства, оскільки він дозволяє провести глибокий аналіз маркетингових аспектів організації, виявити недоліки та проблеми, забезпечити стратегічну узгодженість та знайти шляхи для вдосконалення. З іншого боку, моніторинг маркетингу корисний завдяки оперативним даним, які надають огляд ефективності маркетингових зусиль у реальному часі, дозволяють швидко реагувати на зміни та виявляти нові можливості. Обидва підходи важливі для постійного вдосконалення маркетингових стратегій та досягнення успіху в бізнесі.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".


Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda