АВТОРСЬКІ СТАТТІ


ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА БІЗНЕС-ПЛАНУ, МАРКЕТИНГУ ТА БРЕНДИНГУ


ЩО ТАКЕ ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА


Експертна оцінка бізнес-плану, маркетингу та брендингу - це процес, під час якого фахівець аналізує і визначає якість та ефективність планів у галузі бізнесу, маркетингу та формування бренду.

У бізнес-плані оцінюють стратегічне планування, маркетингову складову, фінансові прогнози, ризики та інші аспекти, що визначають успіх підприємства. Експерт оцінює логіку плану, його реалістичність відносно наявних ресурсів та спроможність виправдати інвестиції.

У маркетинговій експертній оцінці аналізують оптимальність загальної маркетингової стратегії, коректність оцінки ринкової ситуації та конкуренції, визначення цільової аудиторії, ефективність маркетингового комплексу тощо. Основним завданням є пошук можливих недоліків та пропозиція альтернативних, більш ефективних підходів та методів.

З точки зору брендингу експерти аналізують наскільки бренд відповідає цілям компанії, чи є оптимальними запропоновані бренд-платформа та ринкове позиціонування тощо. У разі потреби також пропонуються зміни та шляхи покращення.


КОМУ ПОТРІБНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Загалом, експертна оцінка допомагає бізнесу визначити сильні та слабкі сторони своєї стратегії та внести необхідні корективи для досягнення успіху.

Експертна оцінка може бути корисною для різних сторін та суб'єктів, таких як:

 • Підприємці-початківці. Тим, хто тільки починає свій шлях в бізнесі, але самостійно займається плануванням, вкрай необхідно мати зовнішню оцінку та підтримку, щоб уникнути помилок. Така оцінка буде корисною для отримання гранту, позики, кредиту чи інвестицій, бо висока якість планування засвідчить відповідний рівень підприємця та ймовірність успіху бізнесу.
 • Підприємства зі стажем. Власники існуючого бізнесу можуть замовити експертну оцінку з метою отримати об'єктивний погляд на стратегію та забезпечити її ефективність.
 • Інвестори та грантодавці. Інвестори та грантодавці можуть звертатися до експертів для аналізу бізнес-планів компаній, щодо яких вони розглядають можливі інвестиції.
 • Консультанти з бізнесу, маркетингові агенції. Експерти з маркетингу чи бізнес-консалтингу можуть використовувати експертну оцінку третіх сторін як інструмент для надання клієнтам більш об'єктивних рекомендацій щодо стратегії та маркетингу.

В цілому, будь-яка організація чи особа, яка має інтерес або відповідальність за успішне функціонування бізнесу, може скористатися експертною оцінкою для покращення та оптимізації.

На практиці існує декілька підходів до методики проведення експертної оцінки, але сама методика ніяк не регламентована. Експертна оцінка тому й зветься експертною, що кожен фахівець надає оцінку в рамках власного досвіду, знань та експертизи. Фактично власний досвід фахівця підказує яка структура та логіка бізнес-плану чи маркетингового плану є оптимальною для конкретної галузі, які розділи відсутні, яка проблематика розкрита недостатньо, які аспекти треба додатково врахувати, які помилки треба виправити тощо. Відповідно до цього фахівець у вільній формі формує перелік зауважень та рекомендацій, які надають клієнту у вигляді результатів експертної оцінки.


ЩО ВИПРАВИТЬ ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Без професійної допомоги у бізнес-плануванні можуть виникнути різноманітні проблеми, що впливатимуть на успішність та стійкість бізнесу:

 • Неповна стратегія. Без професійної допомоги може виникнути схильність до неповної чи неясної стратегії, що може ускладнити досягнення мети бізнесу.
 • Недостатня аналітика. Відсутність професійного аналізу може призвести до неправильної інтерпретації ринкових тенденцій, конкурентної ситуації та інших ключових аспектів.
 • Неправильне фінансове планування. Брак професійної допомоги може призвести до неправильного розрахунку витрат, прибутку, потреб у фінансуванні та інших фінансових аспектів бізнесу.
 • Непродумані стратегії маркетингу. Відсутність професійного підходу до маркетингових стратегій може призвести до неефективного просування продукту чи послуги на ринку.
 • Недостатній аналіз конкуренції. Відсутність глибокого аналізу конкурентів може призвести до неправильного позиціонування на ринку та невірного визначення конкурентних переваг.
 • Недооцінка ризиків. Брак професійної допомоги може призвести до недооцінки потенційних ризиків, що може призвести до проблем у майбутньому.
 • Недостатній фокус на споживачів. Відсутність дослідження та розуміння потреб та вимог цільової аудиторії може призвести до невдачі стратегії продажу.
 • Неефективне управління ресурсами. Недостатня планування використання людських ресурсів, часу та інших ресурсів може призвести до недостатньої ефективності та продуктивності.
 • Відсутність цілеспрямованого бренд-менеджменту. Недооцінка важливості брендингу та відсутність стратегії його управління може призвести до втрати конкурентної переваги.

Загалом, професійна допомога у бізнес-плануванні може допомогти уникнути цих проблем та забезпечити більший шанс на успіх.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного бізнес-планування та маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід створення бізнес-планів, визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".

Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda