АВТОРСЬКІ СТАТТІ


КЕРУВАННЯ КРИЗАМИ В БІЗНЕСІ - ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА ОСНОВНІ ТИПИ КРИЗ


ЩО ТАКЕ КЕРУВАННЯ КРИЗАМИ


Керування кризами у бізнесі - це стратегічний підхід до управління ситуаціями, що загрожують нормальному функціонуванню організації, який включає в себе виявлення кризових передумов, розробку планів дій для ефективної протидії, а також саме реагування на кризові події в реальному часі.

Керування кризами орієнтоване на збереження репутації компанії, зниження збитків та відновлення нормального бізнес-процесу якомога швидше. Включає в себе комунікацію зі зацікавленими сторонами, прийняття стратегічних рішень, координацію дій персоналу та залучення зовнішньої підтримки у разі потреби.


ОСНОВНІ ТИПИ КРИЗ


Підприємство може зіштовхнутись із кризовою ситуацією у кожному аспекті діяльності, але загалом виділяють наступні типи криз. Деякі з них пов'язані із власними помилками та недоліками, інші виникають як результат дій третіх сторін, таких як приватні особи, підприємства або навіть держава.

 • Репутаційні кризи. Загрожують репутації та доходу компанії через неетичну поведінку співробітників, власників або пов'язаних осіб, що викликає негативну публічність та втрату довіри споживачів.
 • Кризи управління. Виникають при неефективному управлінні або конфліктах внутрішнього характеру між власниками або співробітниками при потраплянні у публічне поле.
 • Правові кризи. Зв'язані з порушенням законів або невиконанням юридичних вимог.
 • Фінансові кризи. Виникають через проблеми з фінансами, такі як борги, неплатоспроможність, зменшення прибутковості.
 • Операційні кризи. Пов'язані з порушенням операційних процесів, таких як виробництво, постачання, логістика.
 • Технічні кризи. Виникають через витоки технологій, кібератаки, збої технічного обладнання.
 • Кризи ринкового середовища. Виникають через зміни на ринку, нових конкурентів або зміну споживчих уподобань.
 • Соціально-політичні кризи. Виникають внаслідок змін у соціальному чи політичному середовищі, які можуть вплинути на діяльність компанії.
 • Кризи здоров'я та безпеки. Пов'язані з негативним впливом на здоров'я працівників чи клієнтів, також можуть включати пандемії та інші глобальні загрози здоров'ю.


КЕРУВАННЯМ КРИЗАМИ ТА КЕРУВАННЯМ РИЗИКАМИ


Дуже часто виникає питання як між собою пов'язані керування кризами та керування ризиками. Керування кризами та керування ризиками - це дві різні, але взаємопов'язані концепції в управлінні. Ось ключові відмінності:

 • Часовий аспект. Керування кризами зазвичай стосується негайного реагування на непередбачувані події або надзвичайні ситуації, коли шкода вже сталася. Натомість, керування ризиками фокусується на передбаченні можливих подій та розробці стратегій для запобігання їх виникнення або зменшення впливу, часто на етапі планування.
 • Характер подій. Керування кризами спрямоване на управління несприятливими подіями, які вже мають місце і можуть призвести до серйозних наслідків. З іншого боку, керування ризиками спрямоване на ідентифікацію, оцінку та керування потенційними ризиками та небажаними подіями ще до їхнього виникнення.
 • Підходи. Керування кризами приділяє більше фокусу на стрес-тестуванні і реагуванні на екстрені ситуації. А керування ризиками використовує методи передбачення та проактивного управління для мінімізації ймовірності негативних подій.
 • Співробітництво. Керування кризами зазвичай вимагає тісного співробітництва та швидкого прийняття рішень у ситуації кризи. Натомість, керування ризиками засноване на плануванні та співпраці на ранніх етапах для запобігання кризовим ситуаціям.

Хоча ці концепції відрізняються, вони дуже тісно пов'язані, оскільки ефективне керування ризиками може значно зменшити ймовірність виникнення кризових ситуацій, а також полегшити керування ними у разі виникнення. Такий зв'язок між двома концепціями також прослідковується у наборі антикризових та антиризикових заходів та методів протидії, які дуже схожі між собою. Основна різниця полягає в тому, що в керування ризиками більшість заходів відбувається до виникнення проблеми у спокійному зваженому темпі, а в керуванні кризами те саме відбувається в авральному режимі "на вчора".

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".

Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda