АВТОРСЬКІ СТАТТІ


МАРКЕТИНГ ПРОДУКТІВ ТА СЕРВІСІВ НА БАЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ


ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ


Сектор IT та всі інші галузі економіки входять у нову епоху – еру продуктів та послуг на основі штучного інтелекту (AI-powered products and services), яка згідно з загальними очікуваннями привнесе зміни у економічні процеси та суспільне життя, співставні з технологічними революціями минулого. Розширення застосування ШІ в сучасних технологіях стане ключовим фактором у формуванні інноваційного ландшафту, у докорінний спосіб змінюючи традиційні бізнес-моделі та способи виробництва. Ось головні процеси, які очікувано зазнають суттєвих змін у найближчому майбутньому:

 • Автоматизація бізнес-процесів. Автоматизація бізнес-процесів через використання AI-центричних IT продуктів та послуг у найближчий перспективі стане головним завданням для модернізації підприємств у сучасному бізнес-середовищі. AI-технології дозволяють підприємствам оптимізувати операційні процеси та підвищити продуктивність завдяки автоматизації рутинних завдань. Наприклад, системи управління підприємством, використовуючи алгоритми машинного навчання, зможуть автоматично оптимізувати виробничі та суміжні процеси з урахуванням різноманітних факторів, таких як попит, ресурси та логістичні обмеження. Більш того, використання штучного інтелекту в маркетингу, продажах та загальному менеджменті зробить реальним прийняття таких рішень, що базуються на значно детальнішому аналізі поведінки споживачів, конкурентного середовища та ринкових тенденцій.
 • Оптимізація виробництва. Використання AI продуктів та послуг допоможе оптимізувати такі виробничі процеси, як розподіл навантаження, енергоспоживання, безпека виробництва, контроль якості та інші. Дійсно, застосування алгоритмів машинного навчання для прогнозування піків навантаження дозволяє ефективно розподіляти ресурси та уникати перевантажень, забезпечуючи стабільну роботу виробничих ліній. Системи контролю енергоспоживання на базі штучного інтелекту сприяють оптимізації використання електроенергії. З точки зору безпеки, аналіз даних та використання систем машинного навчання дозволяють передбачати можливі ризики та аварійні ситуації, що сприяє запобіганню нещасних випадків та забезпеченню безпеки працівників. Крім того, системи контролю якості, базовані на інтелектуальних алгоритмах, дозволяють автоматично виявляти та коригувати дефекти у виробничому процесі, що сприяє підвищенню якості продукції.
 • Оптимізація сервісу. Штучний інтелект відкриває нові можливості для оптимізації сервісу, спрямовані на підвищення швидкості, якості, персоналізації обслуговування та розбудови стосунків з клієнтами. З точки зору швидкості, ШІ може автоматизувати та оптимізувати ряд процесів, включаючи обробку замовлень, відповіді на запитання та обробку транзакцій, прискорюючи процеси та покращуючи загальний час обслуговування. Щодо якості обслуговування, ШІ може впроваджувати системи моніторингу та аналізу, що дозволяють виявляти проблеми та надавати рекомендації для їх вирішення. Щодо персоналізації обслуговування, ШІ використовує аналітику та персональні дані клієнтів для створення індивідуальних пропозицій та рекомендацій. Це дозволяє підприємствам адаптувати послуги до конкретних потреб та вподобань кожного клієнта, підвищуючи їх задоволеність та лояльність. У плані розбудови стосунків з клієнтами, ШІ може бути залучений до системи зворотного зв'язку, автоматично відповідаючи на питання, збираючи відгуки та адаптуючи систему до клієнтських вимог. Аналіз великих обсягів даних допомагає виявляти та прогнозувати тенденції, що може використовуватися для стратегічного розвитку взаємовідносин.
 • Творчий процес та інновації. Штучний інтелект відіграє ключову роль у творчому процесі та інноваціях. Алгоритми машинного навчання дозволяють автоматично аналізувати та визначати закономірності, виявляючи тенденції та потенційні можливості, на основі чого створювати новаторські концепції та ідеї, що служить потужним інструментом для творчого процесу. Завдяки алгоритмам вирішення завдань, основаних на машинному навчанні, штучний інтелект може ефективно оцінювати потенціал ідей, враховувати різні критерії та швидко адаптуватися до змінних умов. Отже, штучний інтелект не лише замінює та прискорює творчий процес людини, але й розширює його можливості, перспективи та швидкість.
 • Стратегічне планування та менеджмент. Штучний інтелект може докорінно змінити стратегічне планування та менеджмент сучасних підприємств. У цьому контексті штучний інтелект може використовуватися для аналізу ключових тенденцій, прогнозування сценаріїв та визначення оптимальних стратегій розвитку, враховуючи ризики та можливості. Особливу увагу слід приділити можливостям штучного інтелекту в галузі прогнозування та моделювання стратегій. Системи штучного інтелекту можуть взаємодіяти зі складними конструкціями для оцінки впливу стратегічних рішень та прогнозування їх наслідків у складних багатофакторних моделях.
 • Нові сфери бізнесу. Розвиток технологій на основі штучного інтелекту відкриває нові перспективи для виникнення різноманітних сервісів та, навіть, напрямків IT сектору. Хоча зараз технології штучного інтелекту все ще на початковому етапі свого становлення та розвитку, але вже можна спостерігати суттєву кількість стартапів та сервісів, підсилених штучним інтелектом, що використовують його потужності для розв'язання різноманітних завдань. Це свідчить про перспективність штучного інтелекту як ключового елементу майбутнього бізнес-ландшафту. Поступово розширюючи власні можливості, технології ШІ не лише допомагають оптимізувати поточні процеси, але й визначають нові горизонти та контури бізнесу, економіки та суспільства.

Отже, ера продуктів та послуг на основі штучного інтелекту розкриє перед сучасним суспільством безліч нових можливостей, змінюючи економічні процеси та визначаючи нові стандарти у бізнесі та інноваціях. Конкуренція між IT компаніями та проектами, що спеціалізуються на розробці рішень у сфері штучного інтелекту, також вже на поверхні та очікувано буде лише посилюватись, що ставить питання професійного маркетингу та брендингу. А саме, як конкурувати в таких умовах та як побудувати ефективний маркетинговий комплекс AI продуктів та послуг? Як уникнути прикрих помилок у маркетингу, які роблять навіть великі компанії зі штатними маркетологами? Як не допустити гальмування розвитку компанії та її успіху на ринку через невдалі та непродумані маркетингові рішення?


ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДХОДИ

Ідеальною була б ситуація, якби штучний інтелект самостійно організовував та впроваджував маркетингове просування продуктів на основі ШІ, тобто просував би сам себе без втручання людини. Однак, рівень розвитку галузі ще не досяг такого рівня. Визначення маркетингової стратегії, цільових аудиторій, брендинг та позиціонування, формування маркетинговою комплексу та контроль за його впровадженням все ще неможливі без участі професійних маркетологів. На теперішній час в IT галузі, а саме у тих сегментах, де вже можливе застосування штучного інтелекту, використовуються наступні маркетингові стратегії, підходи та інструменти для маркетингу AI-продуктів та AI-послуг:

 • Загальна обізнаність. На початку ери штучного інтелекту, коли у пересічного споживача ще не сформована уява про лідерів галузі, про функціонал нових технологій, про їх корисність тощо, для будь-якої компанії на ринку, за умови наявності відповідного маркетингового бюджету, має сенс брати участь у створенні загальної обізнаності та висвітлення ринку AI-продуктів та послуг. Така загальна активність спрямована на ознайомлення широкої аудиторії з ключовими аспектами технології штучного інтелекту та з можливостями використання у різноманітних сферах суспільного життя. Для компаній така маркетингова діяльність несе можливість розбудови іміджу власної компанії як експерту та лідеру галузі, що буде мати неабиякий влив на увесь подальший маркетинговий комплекс. З точки зору інструментарію застосовується увесь спектр класичної маркетингової активності – участь у публічних дискусіях у ЗМІ, активне онлайн просування, участь у таких профільних заходах, як конференції та круглі столи на відповідну тематику тощо.
 • Партнерства та просвітництво. З огляду на стійкі побоювання суспільства щодо можливих загроз з боку штучного інтелекту, різноманітні теорії заколоту та фантастичні сценарії щодо подальшого розвитку, значні маркетингові зусилля мають йти на формування потужної просвітницької сили, яка зможе відстоювати та формувати раціональне сприйняття технології штучного інтелекту, відсіювати панічні та необґрунтовані переконання та створити єдиний голос на користь безпечності та етичності використання штучного інтелекту. Партнерства між технологічними компаніями, вченими, урядовими органами та неурядовими організаціями важливі для створення об'єднаної стратегії, спрямованої на висвітлення переваг та реальних, а не надуманих ризиків використання ШІ. Така узгоджена позиція має акцентувати увагу на позитивному внеску ШІ у суспільний розвиток, враховуючи етичні та соціокультурні вимоги, щоб створити довіру з боку суспільства та забезпечити безпечний підхід до розвитку та впровадження штучного інтелекту.
 • B2B та B2C маркетинг. Маркетинг у сфері штучного інтелекту характеризується різними підходами до бізнес-сегменту (B2B) та масового споживача (B2C). У B2B-сегменті акцент зазвичай робиться на демонстрації технічних можливостей, вирішенні конкретних бізнес-завдань, підтримці на стадії впровадження, післяпродажному сервісі та гарантуванні реальних результатів для корпоративних клієнтів. З іншого боку, B2C-маркетинг у сфері ШІ спрямований на створення зрозумілого та емоційно привабливого іміджу продукту чи послуги, наголос робиться на перевагах для кінцевого користувача та на взаємодію з широкою аудиторією через доступні канали комунікації. В обох випадках ключовим елементом є здатність пояснювати складні технічні аспекти штучного інтелекту, надавати докази його ефективності та створювати стратегії маркетингу, які відповідають вимогам та потребам кожного ринкового сегменту.
 • Брендинг та позиціонування. Брендинг та позиціонування мають важливе значення на ринку продуктів на основі штучного інтелекту, особливо з урахуванням того, що сам ринок знаходиться лише на першому етапі свого становлення. Досвідчені маркетологи знають, що потужний бренд та вдале ринкове позиціонування значно спростять перспективи подальшого розвитку від стартової точки до інших напрямків та сегментів, надаючи стабільну основу для подальшого успіху в динамічному світі штучного інтелекту. Більш того, потужний бренд та вдале позиціонування створюють можливості для ефективного взаємодії із зацікавленими сторонами, включаючи інвесторів, партнерів та науково-дослідницькі установи. Потужний бренд та статус лідера є основою для формування стратегічних альянсів та співпраці, що сприяє інноваційному розвитку та прискорює процес розширення впливу компанії на ринку штучного інтелекту.
 • Цифрова екосистема маркетингу. Звичайно, що для такого високотехнологічного бізнесу цифрове середовище є головним каналом маркетингу продуктів та послуг. Однак, при розбудові цифрової екосистеми треба враховувати специфіку B2B та B2C сегментів, етап життєвого циклу категорії та сфери бізнесу, особливості цільових аудиторій тощо. Наприклад, У сфері B2B, де вирішуються складні бізнес-питання та встановлюються довгострокові відносини, цифрова екосистема маркетингу має фокусуватися на унікальності та результативності технічних аспектів, демонстрації конкретних переваг AI-продукту чи послуги в контексті вирішення корпоративних завдань. В B2C сфері цифрова екосистема більше фокусується на використанні візуальних та інтерактивних елементів для залучення уваги, на створенні необхідних емоцій та вражень, і в такий спосіб забезпечує зростання обізнаності та зміцнення бренду.

Необхідно зазначити, що галузь продуктів та послуг на основі штучного інтелекту є дуже незрілою в тому числі з точки зору формування комерційних та маркетингових практик. Очікується, що подальший розвиток галузі призведе до виникнення нових стратегій та методів, що враховуватимуть специфіку бізнесу та вимоги ринку. Таким чином, у майбутньому можемо очікувати еволюцію маркетингового інструментарію, що буде віддзеркалювати майбутній рівень розвитку та складність галузі штучного інтелекту.

Також важливо розуміти, що в рамках однієї статті ми не можемо ні показати усі підводні камені, ні продемонструвати усі маркетингові методики та інструменти, що характерні для галузі AI-продуктів та AI-сервісів. Тобто, це лише декілька прикладів доволі загальних маркетингових підходів, які можна застосовувати до маркетингу продуктів на основі штучного інтелекту. З практичної ж точки зору все набагато складніше - вибір конкретної маркетингової стратегії та інструментів залежить від цільової аудиторії, конкурентного оточення та унікальних переваг компанії-розробника тощо. В той же час бажано розуміти, що маркетинг продуктів та послуг на основі штучного інтелекту може зіштовхнутись з рядом специфічних проблем, які характерні лише для кожного окремо випадку та вимагають індивідуального підходу до їх рішення.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".

Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda