АВТОРСЬКІ СТАТТІ


МАРКЕТИНГ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ - ЗМІНА СВІТОГЛЯДУ ТА ПІДХОДІВ


ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ


Агропромисловий комплекс України складається з двох великих груп учасників. Перші - агропідприємства, що виробляють кінцевий сільськогосподарський продукт, а саме зерно, овочі, фрукти, м'ясо, молоко тощо. Другі - ті учасники ринку, які забезпечують перших усім необхідним для господарювання, а саме насінням та іншим посадковим матеріалом, добривами та іншими хімічними речовинами, кормами та ліками, технікою та комплектуючими, логістикою та зберіганням, обладнанням та технологіями тощо.

Як перший, так і другий тип учасників ринку потребує чіткої маркетингової стратегії та розвиненого маркетингового комплексу для досягнення комерційного успіху підприємства. Однак, якщо маркетингові стратегії виробників сільськогосподарської продукції націлений здебільшого на великі переробні підприємства та на експорт, то маркетинг другого типу учасників ринку, тих що забезпечують перших усім необхідним, напряму залежить від світосприйняття перших. Іншими словами, усі постачальники на аграрному ринку мають виходити з того, яким чином фермери сприймають канали комунікацій, як отримують та аналізують інформацію, на основі яких факторів приймають рішення про вибір постачальника насіння, добрива, техніки та усього іншого.

До недавнього часу аграрний сектор з точки зору маркетингу вважався консервативною сферою, де новітні технології та методи маркетингового просування продукції значно відрізняються від інших секторів економіки. Навіть зараз можна побачити статті деяких авторів, які наголошують, що маркетинг агробізнесу має будуватися навколо таких елементів як сарафанне радіо, підглядання у сусіда та копіювання дій та підходів великих учасників ринку.

Частково це дійсно так, але, на нашу думку, реальність невідворотно змінюється. Після переходу на іноземний посадковий матеріал, техніку, обладнання та технології, агропідприємства поступово переходять на сучасні практики менеджменту, комерційної діяльності та маркетингу. Відбувається як зміна світогляду власників, так і зміна підходів до бізнес-процесів, шляхів отримання інформації та прийняття рішень.


ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ

Окрім цього, необхідно розуміти, що агросектор є дуже складною сферою діяльності, де при плануванні маркетингової стратегії необхідно приймати до уваги велику кількість зовнішніх факторів, які впливають на бізнес. Ось деякі з них:

 • Сезонність та погодні умови. Вирощування більшості сільськогосподарських культур залежить від природних факторів, таких як клімат та погода. Це призводить до сезонної природи агроринку, де попит і пропозиція на продукцію можуть значно змінюватися протягом року. Нестабільні погодні умови можуть вплинути на урожайність та прибутковість агробізнесу.
 • Міжнародний вплив. Багато країн є експортерами або імпортерами сільськогосподарської продукції. Світові ринки і ціни на сировину можуть значно впливати на внутрішній агроринок. Більш того, протекціоністська політика більшості країн щодо продукції сільського господарства також має неабиякий вплив на внутрішні процеси у галузі.
 • Залежність від державної політики. Аграрний сектор часто залежить від державних субсидій, фінансової підтримки, тарифів на енергію, митних правил та інших державних регуляцій. В країнах із нестабільним законодавством існує ризик швидкої зміни умов ведення агробізнесу, що може викликати негативні наслідки.
 • Довгі терміни вирощування. Вирощування більшості сільськогосподарських культур та тварин вимагає значних інвестицій часу та ресурсів. Це робить аграрний сектор менш гнучким порівняно з іншими галузями.
 • Технологічні інновації. Останнім часом у сільському господарстві збільшилася роль технологічних інновацій. Від сучасних технологій у рільництві та тваринництві залежить підвищення продуктивності та ефективності, зниження витрат та збільшення якості продукції.
 • Конкуренція і кооперація. Аграрний сектор може бути характеризований як конкурентне середовище між сільськогосподарськими підприємствами. Однак, в той же час можлива реальна кооперація між фермерами, що відрізняє ринок від інших галузей.
 • Попит на органіку та натуральність продукції. Зростає розуміння споживачів про важливість органічної, натуральної та екологічно чистої продукції. З цієї причини збільшується попит на відповідні технології, матеріали та продукти.


ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТА ПІДХОДИ

Зазначені особливості є лише деякими з численних факторів, що визначають агроринок. Аграрний сектор постійно розвивається, а в таких умовах управління та маркетинг потребують адаптації до змін у галузі та ринку. У агробізнесі використовуються різноманітні маркетингові інструменти, щоб залучати клієнтів, покращувати продажі, позиціонувати бренд та розвивати бізнес. Ось деякі з найпоширеніших маркетингових інструментів:

 • Брендинг та позиціонування. Розвиток потужного бренду може допомогти виділитись на ринку, створити унікальний імідж та споживче сприйняття, підвищити довіру клієнтів та забезпечити їх лояльність.
 • Реклама в цифрових каналах. Традиційні рекламні методи, такі як телевізійна, радіо- та реклама у друкованих медіа не використовується у В2В діяльності агропідприємств, але все більше агрокомпаній переключаються на цифрову рекламу. Це включає контекстну рекламу, банери, рекламу в соціальних мережах тощо.
 • Соціальні медіа та месенджери. Соціальні медіа є потужним інструментом для агробізнесу, оскільки вони дозволяють зв'язуватися з аудиторією, демонструвати свої продукти, ділитися корисною інформацією, взаємодіяти з клієнтами та збільшувати обізнаність про бренд.
 • Контент-маркетинг. Створення цікавого та корисного контенту, такого як статті, відео та інфографіка, може привертати увагу цільової аудиторії та зміцнювати позиції компанії як експерта в галузі.
 • Участь в виставках та ярмарках. Виставки та ярмарки агробізнесу надають змогу продемонструвати свою продукцію особисто, знайти нових клієнтів, розвинути бізнес-контакти та вивчити ринкові тенденції.
 • Прямий маркетинг. Особисті зустрічі, дні поля, конференції, семінари тощо є незамінними елементами у маркетинговому комплексі агробізнесів, які дають незаперечні переваги над конкурентами.
 • Кооперація і співпраця. Участь у кооперативах або партнерство з іншими гравцями в галузі може допомогти зайти на нові ринки та розширити асортимент продукції.
 • Післяпродажна підтримка клієнтів. Забезпечення якісного обслуговування, консультації та підтримки клієнтів сприяє створенню лояльності і повторним продажам.

Це лише деякі з ключових маркетингових інструментів. Вибір конкретних інструментів залежить від особливостей компанії, направлення бізнесу, цільової аудиторії, ринкових умов, продукції та стратегії компанії.

Загалом, маркетинг в агробізнесі зазнає змін та характеризується переходом від традиційного та консервативного підходу до більш інноваційного та сучасного. Це відбувається через загальний розвиток галузі, зміну світогляду власників, поширення західних технологій та практик ведення бізнесу, збільшення конкурентного тиску, а також завдяки розвитку цифрових технологій. Аграрний сектор поступово впроваджує цифровий маркетинг, використання соціальних медіа, контент-маркетингу та інших інноваційних інструментів для залучення клієнтів, підвищення обізнаності про бренд та розширення ринків збуту, що допомагає створювати конкурентні переваги та досягати успіху в агробізнесі.

Необхідно зазначити, що в рамках однієї статті ми не можемо ні показати усі підводні камені, ні продемонструвати усі маркетингові методики та інструменти, що характерні для зазначеної галузі. Тобто, це лише декілька прикладів доволі загальних маркетингових підходів, які можна застосовувати до компаній в агросекторі. З практичної ж точки зору все набагато складніше - вибір конкретної маркетингової стратегії та інструментів залежить від цільової аудиторії, конкурентного оточення та унікальних переваг агробізнесу тощо. В той же час бажано розуміти, що маркетинг агрофірми може зіштовхнутись з рядом специфічних проблем, які характерні лише для кожного окремо випадку та вимагають індивідуального підходу до їх рішення.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda