АВТОРСЬКІ СТАТТІ


МАРКЕТИНГ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ТА АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ


ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ


Ринок бухгалтерських та аудиторських послуг є досить складним та має ряд особливостей, розуміння яких вкрай необхідне для створення дієвої маркетингової стратегії та ефективного маркетингового плану з просування послуг та досягнення комерційного успіху. Ось кілька основних аспектів, які характеризують ринок бухгалтерських та аудиторських послуг:

 • Тлумачення та застосування правових норм. З одного боку, бухгалтерська та податкова сфера регулюється податковим кодексом України та іншим профільним законодавством, що в теорії має надати бухгалтерським послугам стандартизованого вигляду, де кожна операція регламентована та зрозуміла. А, з іншого боку, якість податкового та бухгалтерського законодавства, а також реалії їх тлумачення та застосування з боку державних органів такі, що ведення бухгалтерії та сплата податків є справжнім квестом, помилки в якому ведуть до отримання відчутних штрафних санкцій та інших проблем для бізнесу. Така ситуація фактично є одним із головних факторів стабільного попиту на професійні бухгалтерські та аудиторські послуги або консультації зі сторони будь-якого бізнесу.
 • Надзвичайна конкуренція. Професія бухгалтера історично є однією з найпопулярніших серед жіночої частини населення нашої країни. Щорічно профільні навчальні заклади та, навіть, курси випускають тисячі нових бухгалтерів, що веде до надзвичайної пропозиції відповідних послуг на ринку як з боку бухгалтерських фірм, так і з боку приватних бухгалтерів. За КВЕД 69.20 " Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування" зареєстровано 13192 суб'єкти підприємницької діяльності, 10481 з яких у формі ФОП. Конкуренція змушує бухгалтерські фірми постійно вдосконалювати якість сервісу та посилювати маркетингові зусилля, щоб залучити нових клієнтів.
 • Залежність від репутації та рекомендацій. Репутація та рекомендації мають вирішальне значення у сфері бухгалтерських та аудиторських послуг. Коли мова йде про вибір бухгалтера чи аудитора, багато клієнтів спираються на рекомендації та попередній досвід. Репутація виступає одним з ключових факторів успіху у сфері бухгалтерських послуг та оподаткування. У практичній площині це значить, що маркетингові інструменти мають менший вплив на потенційних клієнтів, ніж зазвичай. Тобто, фірмам галузі та приватним бухгалтерам потрібні більш витончені та креативні маркетингові зусилля для залучення клієнтів, особливо на початковому етапі діяльності.
 • Технологічний прогрес. Завдяки швидкому розвитку технологій бухгалтерські послуги стають все більш автоматизованими. Введення хмарних технологій, програмного забезпечення для бухгалтерії та електронного обміну даними спрощує процеси обліку та звітності. Однак, це також ставить виклик перед бухгалтерами, оскільки вони повинні бути обізнаними роботі з сучасними інструментами та програмами.
 • Конфіденційність та довіра. Бухгалтерські послуги вимагають повної конфіденційності, оскільки бухгалтери працюють з чутливими фінансовими даними підприємств. Маркетинговий комплекс бухгалтерської фірми чи приватного бухгалтера має запевнити потенційного клієнта, що його дані знаходяться у повній безпеці та не стануть надбанням громадськості чи конкурентів.

Це лише кілька основних особливостей ринку бухгалтерських та аудиторських послуг. Однак, навіть цей список характеристик дає зрозуміти, що маркетинг бухгалтерських послуг є досить складним, але необхідним елементом успіху таких фірм. Отже, як конкурувати в таких умовах та як побудувати ефективний маркетинговий комплекс у бухгалтерському бізнесі? Як уникнути прикрих помилок у маркетингу, які роблять навіть великі компанії зі штатними маркетологами? Як не допустити гальмування розвитку компанії та її успіху на ринку через невдалі та непродумані маркетингові рішення?


ДЕКІЛЬКА ЗАГАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ПІДХОДІВ


Компанії, що надають бухгалтерські послуги, можуть використовувати різноманітні маркетингові стратегії для залучення клієнтів та підвищення своєї конкурентоспроможності. Ось декілька типових маркетингових стратегій, підходів та інструментів, які можуть бути ефективними для компаній з бухгалтерських послуг:

 • Вибір між спеціалізацією та широким спектром послуг. Однією із конкурентних переваг бухгалтерської фірми може бути спеціалізація на бухгалтерії та оподаткуванні підприємств певної галузі економіки, наприклад агросектору, енергетичної галузі, банківської сфери тощо. Така спеціалізація та її маркетингове просування надасть фірмі необхідний імідж досвіду саме у потрібній клієнту сфері. Також можлива спеціалізація лише на певних організаційно-правових формах - ФОП, ПП, ТОВ, ПАТ тощо. Приватні бухгалтери навіть можуть спеціалізуватися навіть на певних ділянках бухгалтерського обліку. З іншого боку, для великих фірм більш ефективним є позиціонування широкого спектру послуг, але з певними застереженнями.
 • Увага на рекомендації та відгуки клієнтів. Задоволені клієнти можуть стати найкращими промоутерами бухгалтерської чи аудиторської фірми. Відповідно до цього, мотивація поточних клієнтів до рекомендацій чи реферальна програма можуть бути надзвичайно корисними у галузі бухгалтерських послуг. Розміщення відгуків задоволених клієнтів на веб-сайті, в соціальних медіа або на спеціалізованих платформах також може мати неабиякий внесок у створення репутації та довіри до фірми.
 • Цифрова екосистема маркетингу. На ринках із великим значенням особистих рекомендацій просування у цифрових каналах є чи не єдиним ефективним каналом залучення нових клієнтів. Для успіху необхідні всі доступні інструменти інтенсивного маркетингу в Інтернеті - веб-сайт, реклама Google, пошукова оптимізація (SEO), контент-маркетинг, соціальні медіа, мобільні додатки, електронні розсилки тощо. Це допоможе збільшити онлайн присутність та залучити нових клієнтів.
 • Контент-маркетинг. Звичайно, що цифрова екосистема не буде працювати без системного наповнення відповідним контентом, який має сприяти залученню нових клієнтів, розбудові авторитету та довіри серед цільової аудиторії. Контент-маркетинг передбачає створення інформативного та цінного контенту, який відповідає на горячи питання та проблеми цільової аудиторії у сферах бухгалтерії та оподаткування. Послуги бухгалтерських фірм є досить складними, а контент-маркетинг має демонструвати експертизу, обізнаність про інноваційні підходи та законодавчі зміни в галузі.
 • Онлайн реклама. Онлайн реклама бухгалтерських чи аудиторських фірм є невід'ємною складовою маркетингу, дозволяючи ефективно підсилювати комунікацію власних послуг в цифровому просторі. Реклама дозволяє привернути увагу потенційних клієнтів та пояснити власні конкурентні переваги, складні аспекти бухгалтерської та аудиторської діяльності, спрямувати потенційних клієнтів до власного контенту. Комбінування різних форматів та платформ реклами, таких як реклама Google, в соціальних мережах, банерна реклама на спеціалізованих сайтах тощо допомагає залучати цільову аудиторію та підвищувати конкурентоспроможність в онлайн просторі.
 • SEO просування. SEO просування відіграє стратегічну роль у забезпеченні онлайн присутності бухгалтерських та аудиторських фірм. Оптимізація власного веб-сайту для пошукових систем та створення потужної маси зовнішніх посилань на власний сайт дозволяють компаніям вигравати у конкурентній боротьбі, займаючи топові місця у органічній видачі пошукових мереж та забезпечуючи більше органічного трафіку.
 • Професійна мережа та співпраця. Велике значення має співпраця як з "колегами по цеху", так і з суміжними галузями. Наприклад, співпраця з адвокатами, консультантами, фінансовими планувальниками тощо. Це дозволяє розширити мережу контактів та отримати рекомендації від партнерів.
 • Співпраця з місцевою спільнотою. В окремих випадках участь у суспільному житті, просування через спонсорство, участь у благодійних заходах або надання безкоштовних консультацій місцевим підприємствам можуть допомогти збільшити обізнаність потенційних клієнтів в місцевій спільноті та побудувати позитивний імідж.

Необхідно зазначити, що в рамках однієї статті ми не можемо ні показати усі підводні камені, ні продемонструвати усі маркетингові методики та інструменти, що характерні для галузі бухгалтерських та аудиторських послуг. Тобто, це лише декілька прикладів доволі загальних маркетингових підходів, які можна застосовувати до компаній, які надають такі послуги. З практичної ж точки зору все набагато складніше - вибір конкретної маркетингової стратегії та інструментів залежить від цільової аудиторії, конкурентного оточення та унікальних переваг бухгалтерської чи аудиторської фірми. В той же час бажано розуміти, що маркетинг бухгалтерських послуг може зіштовхнутись з рядом специфічних проблем, які характерні лише для кожного окремо випадку та вимагають індивідуального підходу до їх рішення.

Досягнення комерційних цілей підприємства за допомогою ефективного маркетингу вимагає глибокого знання ринкової ситуації, розуміння потреб споживачів, вміння аналізувати та знаходити альтернативи, творчого та креативного підходу до розв'язання проблем. Наша компанія має великий досвід визначення оптимальної маркетингової стратегії для бізнесу замовника, створення потужного бренду та ринкового позиціонування, а також розробки маркетингового комплексу для впровадження обраної стратегії. З послугами та рішеннями нашої компанії можна ознайомитися, відповідно, на сторінках "Послуги" та "Рішення".
Популярні статті блогу
Як скласти бізнес-план - головні елементи, структура та поради
Що таке бізнес-план? Яку структуру має бізнес-план та які елементи є визначальними? Як складається бізнес-план на практиці?
Маркетингова стратегія - визначення, розробка, поради
Що таке маркетингова стратегія? Як розробити маркетингову стратегію? Які фактори брати до уваги у процесі побудови маркетингової стратегії?
Як скласти маркетинговий план - визначення, структура та поради
Що таке маркетинговий план? Яку структуру має маркетинговий план та які елементи обов'язкові для успіху? Чи існує ідеальний приклад маркетингового плану?
Бренд та брендинг у сучасному маркетингу
Що таке бренд? Чому важливо мати та пиклуватись про сильний бренд? Яке значення має брендинг для компаній у сучасних реаліях??
Капітал бренду як центральний елемент маркетингового комплексу
Що таке капітал бренду? Які переваги надає капітал бренду? Яку структуру має капітал бренду? Як створити капітал бренду?
Позиціонування як метод розбудови капіталу бренду
Що таке позиціонування? Як позиціонування співвідноситься з концепцією капіталу бренду? Як впровадити покрокове позиціонування на практиці?
Інтеграція вторинних асоціацій у позиціонування бренду
Що таке вторинні або допоміжні асоціації? Яке значення мають вторинні асоціації для споживчого сприйняття бренду? Що є джерелом для вторинних асоціацій?
Базові елементи бренду: назва, домен, логотип, слоган, персонаж та інші
Що таке базові елементи бренду? Якими є загальні та специфічні критерії відбору? Як поєднати елементи для максимізації капіталу бренду?
Еволюція маркетингового комплексу від 4P до 12P
Що таке маркетинговий комплекс? З яких елементів складається маркетинговий комплекс? Які фактори впливають на еволюцію маркетингового комплексу?
Як розробити маркетинговий комплекс - класична концепція 4P
З чого складається маркетинговий комплекс за концепцією 4P? Які стратегії, підходи та інструменти найбільш поширені для кожного елементу комплексу?
Додаткові елементи маркетингового комплексу - концепції 8P, 12P
Які елементи додаються до класичного маркетингового комплексу 4P? Яку концепцію обрати - 4P, 8P чи 12P? Чи дійсно є необхідність у такому розширенні комплексу?

Контакти
Отримувати новини
© 2017 DiNANTA
Made on
Tilda